| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.46.172 (lg) / ec2-3-236-46-172.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:2eac::3ec:2eac (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SYNNET-1 AS24582

as-block:    AS24576 - AS24735
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:29Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:29Z
source:     RIPE


aut-num:    AS24582
as-name:    SYNNET-1
descr:     CANCOM Managed Services GmbH
org:      ORG-PNA1-RIPE
import:     from AS8469 accept ANY
export:     to  AS8469 announce AS24582
import:     from AS8422 89.1.1.221 at 89.1.1.222 accept  ANY
export:     to  AS8422 89.1.1.221 at 89.1.1.222 announce AS24582
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8422 2001:4dd0:a000:b2a::8422 at 2001:4dd0:a000:b2a::2:4582 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS8422 2001:4dd0:a000:b2a::8422 at 2001:4dd0:a000:b2a::2:4582 announce AS24582
import:     from AS34928 5.61.82.153 at 5.61.82.152 accept AS-REGIOITAACHEN
export:     to  AS34928 5.61.82.153 at 5.61.82.152 announce AS24582
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34928 2a00:5f40:21:300::3:4928 at 2a00:5f40:21:300::2:4582 accept AS-REGIOITAACHEN
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS34928 2a00:5f40:21:300::3:4928 at 2a00:5f40:21:300::2:4582 announce AS24582
admin-c:    PNAC-RIPE
tech-c:     PNTC-RIPE
remarks:    ----------------------------------------------------------
remarks:    Please report spam/abuse to mailto:abuse@cancom-pironet.de
remarks:    All other requests will not be processed.
remarks:    ----------------------------------------------------------
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     PIRONET-MNT
created:    2002-01-22T10:32:45Z
last-modified: 2021-05-01T10:29:10Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-PNA1-RIPE
org-name:    CANCOM Managed Services GmbH
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Am Kabellager 5
address:    51063
address:    Cologne
address:    GERMANY
phone:     +49 2203 93530 0
fax-no:     +49 2203 93530 99
mnt-by:     PIRONET-MNT
mnt-ref:    PIRONET-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
admin-c:    CS7218-RIPE
admin-c:    GVS
admin-c:    SE4150-RIPE
abuse-c:    ACPN1-RIPE
created:    2004-04-17T11:11:17Z
last-modified: 2022-01-07T09:22:58Z
source:     RIPE # Filtered

role:      CANCOM Managed Services GmbH Administration
address:    CANCOM Managed Services GmbH
address:    Von-der-Wettern-Str. 27
address:    D-51149 Koeln
address:    Germany
phone:     +49 2203 93530 0
fax-no:     +49 2203 93530 99
admin-c:    jjw6-ripe
tech-c:     PNTC-RIPE
nic-hdl:    PNAC-RIPE
remarks:    ----------------------------------------------------------
remarks:    Please report spam/abuse to mailto:abuse@cancom-pironet.de
remarks:    All other requests will not be processed.
remarks:    ----------------------------------------------------------
mnt-by:     PIRONET-MNT
created:    2003-05-22T12:09:35Z
last-modified: 2019-07-16T13:22:34Z
source:     RIPE # Filtered

role:      CANCOM Managed Services GmbH Network Infrastructure Services
address:    CANCOM Managed Services GmbH
address:    Am Kabellager 5
address:    D-51063 Koeln
address:    Germany
phone:     +49 2203 93530 0
fax-no:     +49 2203 93530 99
admin-c:    PNAC-RIPE
tech-c:     GVS
tech-c:     CS7218-RIPE
nic-hdl:    PNTC-RIPE
remarks:    ----------------------------------------------------------
remarks:    Please report spam/abuse to mailto:abuse@cancom-pironet.de
remarks:    All other requests will not be processed.
remarks:    ----------------------------------------------------------
mnt-by:     PIRONET-MNT
created:    2003-05-22T12:03:18Z
last-modified: 2022-01-07T09:09:28Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]