| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.204.172.188 (lg) / ec2-34-204-172-188.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22cc:acbc::22cc:acbc (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ONEFONE AS24577

as-block:    AS24576 - AS24735
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:29Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:29Z
source:     RIPE


aut-num:    AS24577
as-name:    ONEFONE
org:      ORG-OS162-RIPE
import:     from AS2906 accept ANY
import:     from AS20804 accept ANY
import:     from AS48850 accept ANY
import:     from AS62047 accept ANY
import:     from AS50607 accept ANY
import:     from AS62081 accept ANY
import:     from AS201054 accept ANY
import:     from AS203828 accept AS203828:AS-CUSTOMERS
import:     from AS201054 accept AS201054
export:     to AS2906 announce AS-ONEFONE-PL
export:     to AS20804 announce AS-ONEFONE-PL
export:     to AS48850 announce AS-ONEFONE-PL
export:     to AS62047 announce AS-ONEFONE-PL
export:     to AS50607 announce AS-ONEFONE-PL
export:     to AS62081 announce AS-ONEFONE-PL
export:     to AS201054 announce AS-ONEFONE-PL
export:     to AS203828 announce ANY
export:     to AS199894 announce ANY
admin-c:    NOC205-RIPE
tech-c:     NOC205-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     pl-onefone-1-mnt
created:    2015-07-17T12:44:10Z
last-modified: 2023-03-01T11:55:05Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-OS162-RIPE
org-name:    Onefone SA
country:    PL
org-type:    LIR
address:    Antoniego Slonimskiego 6
address:    50-304
address:    WROCLAW
address:    POLAND
phone:     +48717117111
admin-c:    NOC205-RIPE
tech-c:     NOC205-RIPE
abuse-c:    AR32720-RIPE
mnt-ref:    pl-onefone-1-mnt
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     pl-onefone-1-mnt
created:    2015-07-01T14:23:13Z
last-modified: 2020-12-16T12:47:39Z
source:     RIPE # Filtered

person:     network operation center
address:    Antoniego Slonimskiego 6
address:    50-304
address:    WROCLAW
address:    POLAND
phone:     +48717590140
nic-hdl:    NOC205-RIPE
mnt-by:     pl-onefone-1-mnt
created:    2015-07-01T14:23:12Z
last-modified: 2015-08-31T12:19:33Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]