| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.94.202.88 (lg) / ec2-3-94-202-88.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:35e:ca58::35e:ca58 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  FR-RAIMU-2 AS2457

as-block:    AS2387 - AS2488
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:17Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS2457
as-name:    FR-RAIMU-2
descr:     Reseau de collecte des Universites d'Aix Marseille
import:     from AS2200 action pref=100; accept ANY
export:     to AS2200 announce AS2457
org:      ORG-RA8-RIPE
admin-c:    DP911-RIPE
tech-c:     AT10620-RIPE
tech-c:     CR5596-RIPE
status:     LEGACY
mnt-by:     RENATER-MNT
remarks:    changed:    RenSVP@Renater.fr 19991014
remarks:    changed:    er-transfer@ripe.net 20020919
remarks:    changed:    rensvp@renater.fr 20130702
remarks:    changed:    rensvp@renater.fr 20171114
remarks:    changed:    rensvp@renater.fr 20190624
created:    2002-09-19T15:18:51Z
last-modified: 2019-06-24T12:29:05Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-RA8-RIPE
org-name:    Renater
org-type:    LIR
address:    23-25, rue Daviel
address:    75013
address:    Paris
address:    FRANCE
phone:     +33153942030
fax-no:     +33153942031
admin-c:    PS19314-RIPE
admin-c:    MR17722-RIPE
admin-c:    GRSO1-RIPE
admin-c:    CT1053-RIPE
admin-c:    LG4829-RIPE
admin-c:    PD6398-RIPE
admin-c:    FL842-RIPE
admin-c:    YB549-RIPE
abuse-c:    RA6839-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    RENATER-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RENATER-MNT
created:    2004-04-17T11:23:28Z
last-modified: 2016-05-27T09:36:30Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Adrien TROUVE
address:    55 Avenue Andre ROUSSIN
address:    13016 Marseille
address:    France
phone:     +33 6 30 49 12 48
nic-hdl:    AT10620-RIPE
mnt-by:     RENATER-MNT
remarks:    changed:    rensvp@renater.fr 20130702
created:    2013-07-02T14:54:27Z
last-modified: 2015-08-07T13:57:05Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Cellule RAIMU
address:    Universite d'Aix-Marseille
address:    52 av escadrille Normandie Niemen
address:    13397 Marseille cedex 20
address:    France
phone:     +33 4 91 28 81 08
nic-hdl:    CR5596-RIPE
mnt-by:     RENATER-MNT
remarks:    changed:    rensvp@renater.fr 20120515
remarks:    changed:    rensvp@renater.fr 20130702
created:    2012-05-15T13:27:54Z
last-modified: 2015-08-07T14:11:11Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Didier PIN
address:    Universite d'Aix-Marseille
address:    52 av escadrille Normandie Niemen
address:    13397 Marseille cedex 20
address:    France
phone:     +33 6 71 22 39 09
nic-hdl:    DP911-RIPE
mnt-by:     RENATER-MNT
remarks:    changed:    rensvp@renater.fr 20020916
remarks:    changed:    rensvp@renater.fr 20130702
created:    2002-09-18T15:58:23Z
last-modified: 2015-08-07T14:08:27Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]