| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.24.115.215 (lg) / ec2-100-24-115-215.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6418:73d7::6418:73d7 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  FR-RENATER-RUBIS AS2426

as-block:    AS2387 - AS2488
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:17Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS2426
as-name:    FR-RENATER-RUBIS
descr:     RUBIS Metropolitan Area Network
import:     from AS2200 action pref=100; accept ANY
import:     from AS2426 action pref=100; accept AS2426
export:     to AS2200 announce AS2426
default:    to AS2200 action pref=10; networks ANY
org:      ORG-RA8-RIPE
admin-c:    GR1378-RIPE
admin-c:    JC8167-RIPE
tech-c:     PS12581-RIPE
tech-c:     SL6692-RIPE
tech-c:     AM37986-RIPE
status:     LEGACY
mnt-by:     RENATER-MNT
remarks:    changed:    hostmaster@arin.net 19930203
remarks:    changed:    hostmaster@arin.net 19980909
remarks:    changed:    er-transfer@ripe.net 20020821
remarks:    changed:    rensvp@renater.fr 20110106
remarks:    changed:    rensvp@renater.fr 20150827
remarks:    changed:    rensvp@renater.fr 20171114
remarks:    changed:    rensvp@renater.fr 20190624
created:    2002-08-21T16:11:32Z
last-modified: 2019-06-24T12:28:57Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-RA8-RIPE
org-name:    Renater
country:    FR
org-type:    LIR
address:    23-25, rue Daviel
address:    75013
address:    Paris
address:    FRANCE
phone:     +33153942030
fax-no:     +33153942031
admin-c:    PS19314-RIPE
admin-c:    GRSO1-RIPE
admin-c:    CT1053-RIPE
admin-c:    LG4829-RIPE
admin-c:    ED5073-RIPE
admin-c:    FL842-RIPE
admin-c:    YB549-RIPE
abuse-c:    RA6839-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    RENATER-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RENATER-MNT
remarks:    changed:    rensvp@renater.fr 20200901
created:    2004-04-17T11:23:28Z
last-modified: 2020-12-16T12:42:49Z
source:     RIPE # Filtered

role:      GIP RENATER
address:    GIP RENATER
address:    23-25 Rue Daviel
address:    75013 PARIS
address:    FRANCE
phone:     +33 1 53 94 20 30
fax-no:     +33 1 53 94 20 31
abuse-mailbox: CertSVP@Renater.fr
remarks:    ---------------------------------------------------------------
remarks:    Information: http://www.renater.fr/
remarks:    ---------------------------------------------------------------
remarks:    IRT-Object: IRT-CERT-Renater
remarks:    ---------------------------------------------------------------
remarks:    Network Operations Center (24/7/365):
remarks:    noc-renater@noc.renater.fr
remarks:    0800 77 47 95 (toll free)
remarks:    +33 1 78 41 05 51
remarks:    ---------------------------------------------------------------
remarks:    Peering requests: peering@renater.fr
remarks:    ---------------------------------------------------------------
remarks:    Customers technical support: support@renater.fr
remarks:    ---------------------------------------------------------------
admin-c:    ED5073-RIPE
tech-c:     LG4829-RIPE
tech-c:     PS19314-RIPE
tech-c:     FL842-RIPE
tech-c:     CT1053-RIPE
tech-c:     YB549-RIPE
tech-c:     GRSO1-RIPE
nic-hdl:    GR1378-RIPE
mnt-by:     RENATER-MNT
remarks:    changed:    RenSVP@Renater.fr 20140619
remarks:    changed:    rensvp@renater.fr 20200901
created:    2002-08-08T17:14:15Z
last-modified: 2020-09-01T06:19:11Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Aurelien MINET
address:    Ecole Normale Superieure
address:    61 avenue du President Wilson
address:    94235 Cachan Cedex
address:    FRANCE
phone:     +33 1 47 40 74 24
nic-hdl:    AM37986-RIPE
mnt-by:     RENATER-MNT
remarks:    changed:    rensvp@renater.fr 20150827
created:    2015-08-27T07:58:03Z
last-modified: 2015-08-27T07:58:03Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Jamel CHAABANE
address:    Ecole Normale Superieure
address:    61 av du President Wilson
address:    94235 Cachan
address:    FRANCE
phone:     +33 1 47 40 74 24
nic-hdl:    JC8167-RIPE
mnt-by:     RENATER-MNT
remarks:    changed:    rensvp@renater.fr 20150827
created:    2015-08-27T07:58:03Z
last-modified: 2015-08-27T07:58:03Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Pascal SOULLARD
address:    Ecole Normale Superieure
address:    61 av du President Wilson
address:    94235 Cachan
address:    FRANCE
phone:     +33 1 47 40 74 24
nic-hdl:    PS12581-RIPE
mnt-by:     RENATER-MNT
remarks:    changed:    rensvp@renater.fr 20120106
remarks:    changed:    rensvp@renater.fr 20150827
created:    2012-01-06T08:36:00Z
last-modified: 2015-08-27T07:58:03Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Sabrina LOUISON-FRANCOIS
address:    Ecole Normale Superieure
address:    61 avenue du President Wilson
address:    94235 Cachan Cedex
address:    FRANCE
phone:     +33 1 47 40 74 24
nic-hdl:    SL6692-RIPE
mnt-by:     RENATER-MNT
remarks:    changed:    rensvp@renater.fr 20120106
remarks:    changed:    rensvp@renater.fr 20150827
created:    2012-01-06T08:36:00Z
last-modified: 2015-08-27T07:58:03Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]