| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.22.242 (lg) / ec2-44-192-22-242.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:16f2::2cc0:16f2 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  FR-RENATER-IMTA-RENNES AS2263

as-block:    AS2174 - AS2273
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:16Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:16Z
source:     RIPE


aut-num:    AS2263
as-name:    FR-RENATER-IMTA-RENNES
descr:     IMT Atlantique Bretagne-Pays de la Loire
import:     from AS2200 action pref=100; accept ANY
import:     from AS201808 action pref=100; accept ANY
export:     to AS2200 announce AS2263
export:     to AS201808 announce AS2263
org:      ORG-RA8-RIPE
admin-c:    GR1378-RIPE
admin-c:    DT584-RIPE
tech-c:     AT1240-RIPE
status:     LEGACY
mnt-by:     RENATER-MNT
remarks:    changed:    hostmaster@arin.net 19930114
remarks:    changed:    hostmaster@arin.net 19980909
remarks:    changed:    er-transfer@ripe.net 20020821
remarks:    changed:    rensvp@renater.fr 20100618
remarks:    changed:    rensvp@renater.fr 20191108
created:    2002-08-21T16:09:05Z
last-modified: 2019-11-08T13:17:51Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-RA8-RIPE
org-name:    Renater
country:    FR
org-type:    LIR
address:    23-25, rue Daviel
address:    75013
address:    Paris
address:    FRANCE
phone:     +33153942030
fax-no:     +33153942031
admin-c:    PS19314-RIPE
admin-c:    GRSO1-RIPE
admin-c:    CT1053-RIPE
admin-c:    LG4829-RIPE
admin-c:    ED5073-RIPE
admin-c:    FL842-RIPE
admin-c:    YB549-RIPE
abuse-c:    RA6839-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    RENATER-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RENATER-MNT
remarks:    changed:    rensvp@renater.fr 20200901
created:    2004-04-17T11:23:28Z
last-modified: 2020-12-16T12:42:49Z
source:     RIPE # Filtered

role:      GIP RENATER
address:    GIP RENATER
address:    23-25 Rue Daviel
address:    75013 PARIS
address:    FRANCE
phone:     +33 1 53 94 20 30
fax-no:     +33 1 53 94 20 31
abuse-mailbox: CertSVP@Renater.fr
remarks:    ---------------------------------------------------------------
remarks:    Information: http://www.renater.fr/
remarks:    ---------------------------------------------------------------
remarks:    IRT-Object: IRT-CERT-Renater
remarks:    ---------------------------------------------------------------
remarks:    Network Operations Center (24/7/365):
remarks:    noc-renater@noc.renater.fr
remarks:    0800 77 47 95 (toll free)
remarks:    +33 1 78 41 05 51
remarks:    ---------------------------------------------------------------
remarks:    Peering requests: peering@renater.fr
remarks:    ---------------------------------------------------------------
remarks:    Customers technical support: support@renater.fr
remarks:    ---------------------------------------------------------------
admin-c:    ED5073-RIPE
tech-c:     LG4829-RIPE
tech-c:     PS19314-RIPE
tech-c:     FL842-RIPE
tech-c:     CT1053-RIPE
tech-c:     YB549-RIPE
tech-c:     GRSO1-RIPE
nic-hdl:    GR1378-RIPE
mnt-by:     RENATER-MNT
remarks:    changed:    RenSVP@Renater.fr 20140619
remarks:    changed:    rensvp@renater.fr 20200901
created:    2002-08-08T17:14:15Z
last-modified: 2020-09-01T06:19:11Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Admin-Reseau IMT Atlantique Bretagne-Pays de la Loire
address:    IMT Atlantique Bretagne-Pays de la Loire
address:    Technopole Brest-Iroise
address:    CS 83818
address:    29238 Brest Cedex 3 - FRANCE
phone:     +33 2 29 00 11 11
fax-no:     +33 2 29 00 10 00
nic-hdl:    AT1240-RIPE
mnt-by:     RENATER-MNT
remarks:    changed:    rensvp@renater.fr 20091130
remarks:    changed:    rensvp@renater.fr 20191024
created:    2009-11-30T14:19:54Z
last-modified: 2019-10-24T08:51:45Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Directeur IMT Atlantique Bretagne-Pays de la Loire
address:    IMT Atlantique Bretagne-Pays de la Loire
address:    Technopole Brest-Iroise
address:    CS 83818
address:    29238 Brest Cedex 3 - FRANCE
phone:     +33 2 29 00 11 11
fax-no:     +33 2 29 00 10 00
nic-hdl:    DT584-RIPE
mnt-by:     RENATER-MNT
remarks:    changed:    rensvp@renater.fr 20091130
remarks:    changed:    rensvp@renater.fr 20191024
created:    2009-11-30T14:19:53Z
last-modified: 2019-10-24T08:51:45Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]