| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.129.175 (lg) / ec2-18-207-129-175.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:81af::12cf:81af (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  FR-U-STRASBOURG AS2259

as-block:    AS2174 - AS2273
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:16Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:16Z
source:     RIPE


aut-num:    AS2259
as-name:    FR-U-STRASBOURG
descr:     OSIRIS - UNIVERSITE DE STRASBOURG
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv4.multicast,ipv6.unicast,ipv6.multicast from AS2200 accept ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv4.multicast,ipv6.unicast,ipv6.multicast to AS2200 announce AS2259
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS553 accept AS553
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS553 announce AS2259
org:      ORG-RA8-RIPE
admin-c:    GR1378-RIPE
admin-c:    OUS-RIPE
tech-c:     OUS-RIPE
status:     LEGACY
mnt-by:     RENATER-MNT
remarks:    changed: RenSVP@Renater.fr 19991014
remarks:    changed: er-transfer@ripe.net 20020919
remarks:    changed: rensvp@renater.fr 20061213
remarks:    changed: rensvp@renater.fr 20161219
remarks:    changed:    rensvp@renater.fr 20171114
remarks:    changed:    rensvp@renater.fr 20190624
created:    2002-09-19T15:18:47Z
last-modified: 2019-06-24T12:28:43Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-RA8-RIPE
org-name:    Renater
country:    FR
org-type:    LIR
address:    23-25, rue Daviel
address:    75013
address:    Paris
address:    FRANCE
phone:     +33153942030
fax-no:     +33153942031
admin-c:    DGR28-RIPE
admin-c:    LG4829-RIPE
admin-c:    FL842-RIPE
admin-c:    RP16707-RIPE
admin-c:    CT1053-RIPE
abuse-c:    RA6839-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    RENATER-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RENATER-MNT
remarks:    changed:    rensvp@renater.fr 20200901
remarks:    changed:    rensvp@renater.fr 20230302
created:    2004-04-17T11:23:28Z
last-modified: 2023-03-02T07:03:52Z
source:     RIPE # Filtered

role:      GIP RENATER
address:    GIP RENATER
address:    23-25 Rue Daviel
address:    75013 PARIS
address:    FRANCE
phone:     +33 1 53 94 20 30
fax-no:     +33 1 53 94 20 31
abuse-mailbox: CertSVP@Renater.fr
remarks:    ---------------------------------------------------------------
remarks:    Information: https://www.renater.fr/
remarks:    ---------------------------------------------------------------
remarks:    IRT-Object: IRT-CERT-Renater
remarks:    ---------------------------------------------------------------
remarks:    Network Operations Center (24/7/365):
remarks:    noc-renater@noc.renater.fr
remarks:    0800 77 47 95 (toll free)
remarks:    ---------------------------------------------------------------
remarks:    Peering requests: peering@renater.fr
remarks:    ---------------------------------------------------------------
remarks:    Customers technical support: support@renater.fr
remarks:    ---------------------------------------------------------------
admin-c:    DGR28-RIPE
tech-c:     LG4829-RIPE
tech-c:     FL842-RIPE
tech-c:     RP16707-RIPE
tech-c:     CT1053-RIPE
tech-c:     GRSO1-RIPE
nic-hdl:    GR1378-RIPE
mnt-by:     RENATER-MNT
remarks:    changed:    RenSVP@Renater.fr 20140619
remarks:    changed:    rensvp@renater.fr 20230302
created:    2002-08-08T17:14:15Z
last-modified: 2023-03-02T07:03:53Z
source:     RIPE # Filtered

role:      OSIRIS - Universite de Strasbourg
address:    Universite de Strasbourg
address:    Direction du Numrique
address:    14, rue Rene Descartes
address:    67000 Strasbourg
address:    FRANCE
nic-hdl:    OUS-RIPE
mnt-by:     CRC-MNT
created:    2016-04-15T14:52:16Z
last-modified: 2023-08-30T15:39:54Z
source:     RIPE # Filtered
admin-c:    PG25-RIPE
tech-c:     JB39-RIPE
tech-c:     SB16725-RIPE
tech-c:     CPAL-RIPE
abuse-mailbox: abuse@unistra.fr
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]