| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.38.248 (lg) / ec2-44-192-38-248.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:26f8::2cc0:26f8 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  FR-SYVIK AS2187

as-block:    AS2174 - AS2273
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:16Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:16Z
source:     RIPE


aut-num:    AS2187
as-name:    FR-SYVIK
descr:     Reseau regional pour l?enseignement, la recherche et l'innovation en Normandie
import:     from AS2200 action pref=100; accept ANY
export:     to AS2200 announce AS2187
org:      ORG-RA8-RIPE
admin-c:    HP267-RIPE
tech-c:     AB17794-RIPE
tech-c:     JB16941-RIPE
status:     LEGACY
mnt-by:     RENATER-MNT
remarks:    changed:    RenSVP@Renater.fr 20000112
remarks:    changed:    er-transfer@ripe.net 20020919
remarks:    changed:    rensvp@renater.fr 20170313
remarks:    changed:    rensvp@renater.fr 20171114
remarks:    changed:    rensvp@renater.fr 20190624
created:    2002-09-19T15:18:38Z
last-modified: 2019-06-24T12:28:24Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-RA8-RIPE
org-name:    Renater
country:    FR
org-type:    LIR
address:    23-25, rue Daviel
address:    75013
address:    Paris
address:    FRANCE
phone:     +33153942030
fax-no:     +33153942031
admin-c:    DGR28-RIPE
admin-c:    LG4829-RIPE
admin-c:    FL842-RIPE
admin-c:    PS19314-RIPE
admin-c:    RP16707-RIPE
admin-c:    CT1053-RIPE
abuse-c:    RA6839-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    RENATER-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RENATER-MNT
remarks:    changed:    rensvp@renater.fr 20200901
remarks:    changed:    rensvp@renater.fr 20221107
created:    2004-04-17T11:23:28Z
last-modified: 2022-11-07T08:44:12Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Alain BIDAUD
address:    CRIANN
address:    745, avenue de l'universite
address:    F-76800 Saint-Etienne-du-Rouvray
phone:     +33 2 32 91 42 91
fax-no:     +33 2 32 91 42 92
nic-hdl:    AB17794-RIPE
mnt-by:     RENATER-MNT
remarks:    changed:    rensvp@renater.fr 20101104
remarks:    changed:    rensvp@renater.fr 20180212
created:    2010-11-04T16:41:18Z
last-modified: 2018-02-12T07:41:45Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Herve PRIGENT
address:    CRIANN
address:    745, avenue de l'universite
address:    F-76800 Saint-Etienne-du-Rouvray
phone:     +33 2 32 91 42 91
fax-no:     +33 2 32 91 42 92
nic-hdl:    HP267-RIPE
mnt-by:     RENATER-MNT
remarks:    changed:    rensvp@renater.fr 19961031
remarks:    changed:    rensvp@renater.fr 20180212
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2018-02-12T07:41:45Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Julien BOURDON
address:    CRIANN
address:    745, avenue de l'universite
address:    F-76800 Saint-Etienne-du-Rouvray
phone:     +33 2 32 91 42 91
fax-no:     +33 2 32 91 42 92
mnt-by:     RENATER-MNT
nic-hdl:    JB16941-RIPE
remarks:    changed:    rensvp@renater.fr 20170313
created:    2017-03-13T09:13:25Z
last-modified: 2017-03-13T09:13:25Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]