| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.230.154.90 (lg) / ec2-3-230-154-90.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e6:9a5a::3e6:9a5a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  XDPCLOUD-NET AS216047

as-block:    AS208189 - AS216475
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-11T15:50:53Z
last-modified: 2023-08-11T15:50:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS216047
as-name:    XDPCLOUD-NET
org:      ORG-XL116-RIPE
sponsoring-org: ORG-SL1164-RIPE
remarks:    Website: www.xdpcloud.com
remarks:    Abuse: complaint@xdpcloud.top
import:     from AS52041 accept ANY
export:     to AS52041 announce AS216047
import:     from AS16276 accept ANY
export:     to AS16276 announce AS216047
admin-c:    YM2093-RIPE
tech-c:     YM2093-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SBL-MNT
mnt-by:     XDPCLOUDS-MNT
created:    2023-11-01T14:54:44Z
last-modified: 2023-11-01T23:06:05Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-XL116-RIPE
org-name:    XDPCLOUD LTD
country:    GB
org-type:    OTHER
address:    Flat 80 Central Quay, 33 Alma Street, Sheffield, England, S3 8RT
remarks:    Website: www.xdpcloud.com
remarks:    Abuse: complaint@xdpcloud.top
tech-c:     YM2093-RIPE
abuse-c:    YM2093-RIPE
admin-c:    YM2093-RIPE
mnt-ref:    SBL-MNT
mnt-by:     XDPCLOUDS-MNT
created:    2023-10-29T05:22:37Z
last-modified: 2023-11-01T14:54:44Z
source:     RIPE # Filtered

role:      yun ma
address:    Flat 80 Central Quay, 33 Alma Street, Sheffield, England, S3 8RT
remarks:    Website: www.xdpcloud.com
remarks:    Abuse: complaint@xdpcloud.top
abuse-mailbox: complaint@xdpcloud.top
nic-hdl:    YM2093-RIPE
mnt-by:     XDPCLOUDS-MNT
created:    2023-10-29T05:13:45Z
last-modified: 2023-10-29T05:17:50Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]