| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.222.218.145 (lg) / ec2-44-222-218-145.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cde:da91::2cde:da91 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  RomanaDiesel-AS AS215867

as-block:    AS208189 - AS216475
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-11T15:50:53Z
last-modified: 2023-08-11T15:50:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS215867
as-name:    RomanaDiesel-AS
org:      ORG-RDS19-RIPE
import:     from AS41327 accept ANY
export:     to AS41327 announce AS215867
import:     from as196959 accept ANY
export:     to as196959 announce AS215867
admin-c:    AR68777-RIPE
tech-c:     AR68777-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     lir-it-romana-1-MNT
created:    2023-12-11T08:23:58Z
last-modified: 2023-12-11T08:23:58Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-RDS19-RIPE
org-name:    Romana Diesel SPA
country:    IT
org-type:    LIR
address:    Via Collatina 456
address:    00156
address:    Rome
address:    ITALY
phone:     +39062257500
admin-c:    AR68777-RIPE
tech-c:     AR68777-RIPE
abuse-c:    AR68778-RIPE
mnt-ref:    lir-it-romana-1-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     lir-it-romana-1-MNT
created:    2022-08-03T07:56:58Z
last-modified: 2022-08-03T07:56:58Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Arminio Raffa
address:    ITALY
address:    Rome
address:    00156
address:    Via Collatina 456
phone:     +39062257500
nic-hdl:    AR68777-RIPE
mnt-by:     lir-it-romana-1-MNT
created:    2022-08-03T07:56:57Z
last-modified: 2022-08-03T07:56:58Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]