| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.20.240 (lg) / ec2-44-192-20-240.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:14f0::2cc0:14f0 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ASNSWORLDWIDE AS215727

as-block:    AS208189 - AS216475
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-11T15:50:53Z
last-modified: 2023-08-11T15:50:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS215727
as-name:    ASNSWORLDWIDE
org:      ORG-NWS9-RIPE
sponsoring-org: ORG-DS535-RIPE
import:     from AS49434 accept ANY
export:     to AS49434 announce AS215727
import:     from as212815 accept ANY
export:     to as212815 announce AS215727
admin-c:    AH13495-RIPE
admin-c:    NWS18-RIPE
tech-c:     AH13495-RIPE
tech-c:     NWS18-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mnt-fr-scalynet-1
created:    2024-01-12T09:34:46Z
last-modified: 2024-01-12T09:34:46Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-NWS9-RIPE
org-name:    NS Worldwide SA
country:    FR
org-type:    OTHER
address:    42 Rue de Benfeld 67100 Strasbourg, France
abuse-c:    ACRO55213-RIPE
mnt-ref:    nsaworldwide-mnt
mnt-by:     mnt-fr-scalynet-1
created:    2024-01-09T20:17:24Z
last-modified: 2024-01-12T09:34:46Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Axel HAUGUEL
address:    149 AVENUE DU MAINE
address:    75014
address:    PARIS
address:    FRANCE
phone:     +33.761596711
phone:     +33.189169313
abuse-mailbox: abuse@dyjix.eu
nic-hdl:    AH13495-RIPE
mnt-by:     mnt-fr-scalynet-1
created:    2020-08-05T10:40:08Z
last-modified: 2023-08-27T19:19:30Z
source:     RIPE # Filtered

person:     NS Worldwide SA
address:    42 Rue de Benfeld 67100 Strasbourg, France
phone:     +33189162808
nic-hdl:    NWS18-RIPE
mnt-by:     nsaworldwide-mnt
created:    2024-01-09T20:17:15Z
last-modified: 2024-01-09T20:17:15Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]