| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.112.198 (lg) / ec2-3-238-112-198.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:70c6::3ee:70c6 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  GenicheskOnline AS215654

as-block:    AS208189 - AS216475
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-11T15:50:53Z
last-modified: 2023-08-11T15:50:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS215654
as-name:    GenicheskOnline
org:      ORG-GOL9-RIPE
sponsoring-org: ORG-IGK1-RIPE
import:     from AS6789 accept ANY
export:     to AS6789 announce AS215654
import:     from AS39751 accept ANY
export:     to AS39751 announce AS215654
import:     from AS48084 accept ANY
export:     to AS48084 announce AS215654
import:     from AS201776 accept ANY
export:     to AS201776 announce AS215654
admin-c:    NK5003-RIPE
tech-c:     AM51390-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mnt-ru-igkh-1
created:    2024-01-24T12:08:45Z
last-modified: 2024-01-25T13:20:35Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-GOL9-RIPE
org-name:    Genichesk Online LLC
org-type:    OTHER
address:    24A Kovpak str., Genichesk, Khersonskaya obl., Russian Federation
country:    RU
abuse-c:    AC43034-RIPE
admin-c:    NK5003-RIPE
tech-c:     AM51390-RIPE
mnt-ref:    mnt-ru-igkh-1
mnt-by:     mnt-ru-igkh-1
created:    2024-01-11T09:11:46Z
last-modified: 2024-01-11T09:11:46Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Anatoliy Melezhik
address:    24A Kovpak str., Genichesk, Khersonskaya obl., Russian Federation
phone:     +79902097264
nic-hdl:    AM51390-RIPE
mnt-by:     mnt-ru-igkh-1
created:    2024-01-11T09:00:29Z
last-modified: 2024-01-11T09:00:29Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Nikolay Kuzmenko
address:    24A Kovpak str., Genichesk, Khersonskaya obl., Russian Federation
phone:     +79902097264
nic-hdl:    NK5003-RIPE
mnt-by:     mnt-ru-igkh-1
created:    2024-01-11T08:57:31Z
last-modified: 2024-01-11T08:57:31Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]