| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.211.117.197 (lg) / ec2-44-211-117-197.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cd3:75c5::2cd3:75c5 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ASN-PREMIERE AS215186

as-block:    AS208189 - AS216475
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-11T15:50:53Z
last-modified: 2023-08-11T15:50:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS215186
as-name:    ASN-PREMIERE
org:      ORG-PS447-RIPE
remarks:    +------------------------------------+
remarks:    | Transit providers |
remarks:    +------------------------------------+
import:     from AS39120 accept ANY
export:     to AS39120 announce AS215186:AS-PREMIERE
import:     from AS56911 accept ANY
export:     to AS56911 announce AS215186:AS-PREMIERE
import:     from AS207594 accept ANY
export:     to AS207594 announce AS215186:AS-PREMIERE
admin-c:    AP32452-RIPE
tech-c:     AP32452-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     lir-it-premiere-1-MNT
created:    2024-04-02T13:44:22Z
last-modified: 2024-04-11T15:22:26Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-PS447-RIPE
org-name:    Premiere S.R.L.S.
country:    IT
org-type:    LIR
address:    Via Piazzetta 37
address:    87027
address:    Paola
address:    ITALY
phone:     +393667281839
admin-c:    AP32452-RIPE
tech-c:     AP32452-RIPE
abuse-c:    AR67840-RIPE
mnt-ref:    IPXO-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     lir-it-premiere-1-MNT
created:    2022-03-08T16:32:04Z
last-modified: 2024-04-13T13:02:31Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-ref:    lir-it-premiere-1-MNT

role:      Amministrazione Premiere
address:    ITALY
address:    Paola
address:    87027
address:    Via Piazzetta 37
phone:     +393667281839
nic-hdl:    AP32452-RIPE
mnt-by:     lir-it-premiere-1-MNT
created:    2022-03-08T16:32:03Z
last-modified: 2022-03-08T16:32:04Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]