| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.95.131.208 (lg) / ec2-3-95-131-208.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:35f:83d0::35f:83d0 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TNS-AS AS21500

as-block:    AS21453 - AS21503
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:28Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:28Z
source:     RIPE


aut-num:    AS21500
as-name:    TNS-AS
org:      ORG-SPEL3-RIPE
remarks:    ==== routing policies ====
import:     from AS21011 action pref=100; accept ANY
import:     from AS9002 action pref=100; accept ANY
import:     from AS21437 action pref=100; accept ANY
import:     from AS24688 action pref=100; accept AS-KIX
import:     from AS35297 action pref=100; accept ANY
import:     from AS43832 action pref=100; accept ANY
import:     from AS34248 action pref=100; accept ANY
import:     from AS29076 action pref=100; accept ANY
import:     from AS49389 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8254 action pref=100; accept ANY
import:     from AS31210 accept AS-DTEL-IX
import:     from AS62206 action pref=100; accept ANY
import:     from AS15800 action pref=100; accept ANY
import:     from AS48471 action pref=100; accept ANY
export:     to AS21011 announce AS-TNSUA
export:     to AS9002 announce AS-TNSUA
export:     to AS21437 announce AS-TNSUA
export:     to AS24688 announce AS-TNSUA
export:     to AS35297 announce AS-TNSUA
export:     to AS43832 announce AS-TNSUA
export:     to AS34248 announce AS-TNSUA
export:     to AS29076 announce AS-TNSUA
export:     to AS49389 announce AS-TNSUA
export:     to AS8254 announce AS-TNSUA
export:     to AS31210 announce AS-TNSUA
export:     to AS62206 announce AS-TNSUA
export:     to AS15800 announce ANY
export:     to AS48471 announce ANY
admin-c:    TNS17-RIPE
tech-c:     TNS17-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     TNSUA-MNT
created:    2002-08-12T15:37:26Z
last-modified: 2018-09-04T09:53:11Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SPEL3-RIPE
org-name:    Scientific Production Enterprise "Technaukservice" Ltd
org-type:    LIR
address:    av. Moskovski 257
address:    61044
address:    Kharkiv
address:    UKRAINE
phone:     +380577558621
admin-c:    SN5715-RIPE
tech-c:     SN5715-RIPE
abuse-c:    AR33096-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    TNSUA-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     TNSUA-MNT
created:    2015-07-31T15:21:36Z
last-modified: 2016-08-04T07:51:47Z
source:     RIPE # Filtered

role:      TNS DBM
remarks:    Technaukservice, LLC
address:    Kharkov
address:    UA
phone:     +380577558621
abuse-mailbox: abuse@tns.kh.ua
admin-c:    NSD8-RIPE
tech-c:     IZ25-RIPE
nic-hdl:    TNS17-RIPE
mnt-by:     TNSUA-MNT
created:    2012-12-05T23:43:11Z
last-modified: 2012-12-06T00:08:46Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]