| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.24.115.215 (lg) / ec2-100-24-115-215.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6418:73d7::6418:73d7 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  FOILHAT AS21485

as-block:    AS21453 - AS21503
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:28Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:28Z
source:     RIPE


aut-num:    AS21485
as-name:    FOILHAT
org:      ORG-IEA17-RIPE
remarks:    +---[ Presence ]-----------------------------------+
remarks:    |
remarks:    | Blix BDC, Oslo
remarks:    | Equinix Stockholm Bromma (SK1), Stockholm
remarks:    | Interxion (STO1), Stockholm
remarks:    | Obe Kista Gate, Stockholm
remarks:    |
remarks:    |
remarks:    +---[ Transits ]-----------------------------------+
remarks:    |
remarks:    | Obe
remarks:    |
import:     from AS3399 accept ANY
export:     to AS3399 announce AS-FOILHAT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3399 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3399 announce AS-FOILHAT
remarks:    |
remarks:    | ReTN
remarks:    |
import:     from AS9002 accept ANY
export:     to AS9002 announce AS-FOILHAT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9002 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9002 announce AS-FOILHAT
remarks:    |
remarks:    |
remarks:    +---[ Peering ]------------------------------------+
remarks:    |
remarks:    | FIXO - https://fixo.no
remarks:    | SOLIX - https://www.sol-ix.net
remarks:    | SONIX - https://sonix.network
remarks:    | STHIX - https://www.sthix.net
remarks:    |
remarks:    |
remarks:    | https://as21485.peeringdb.com
remarks:    |
remarks:    |
remarks:    +---------------------------------[ 2021-12-13 ]---+
admin-c:    FHN-RIPE
tech-c:     FHN-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     IPEX-MNT
created:    2015-07-17T12:52:10Z
last-modified: 2022-03-27T16:41:36Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-IEA17-RIPE
org-name:    IP Excess AB
country:    SE
org-type:    LIR
address:    Box 6322
address:    102 35
address:    Stockholm
address:    SWEDEN
phone:     +460000000
admin-c:    IPEX-RIPE
tech-c:     IPEX-RIPE
abuse-c:    IPEX-RIPE
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     IPEX-MNT
mnt-ref:    IPEX-MNT
created:    2022-02-28T08:10:39Z
last-modified: 2022-03-26T07:46:51Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Foilhat NOC
address:    Sweden
abuse-mailbox: abuse@foilhat.net
nic-hdl:    FHN-RIPE
mnt-by:     MNT-FOILHAT
created:    2022-03-26T08:14:11Z
last-modified: 2022-03-26T08:14:11Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]