| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.206.12.157 (lg) / ec2-18-206-12-157.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12ce:c9d::12ce:c9d (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ASQUICKNET AS21466

as-block:    AS21453 - AS21503
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:28Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:28Z
source:     RIPE


aut-num:    AS21466
org:      ORG-KBA1-RIPE
as-name:    ASQUICKNET
descr:     Kabelfernsehn Boedeli in Interlaken (Switzerland)
import:     from AS6830 62.179.118.9 at 62.179.118.10 action pref=100; community.append(21466:1001); accept ANY AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS6830 announce AS-QUICKNET-INTERLAKEN
import:     from AS29655 action pref=100; accept ANY AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS29655 announce AS-QUICKNET-INTERLAKEN
admin-c:    QIK1-RIPE
tech-c:     QIK1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     QUICKNET-MNT
created:    2002-02-28T08:36:10Z
last-modified: 2018-09-04T09:53:04Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-KBA1-RIPE
org-name:    Kabelfernsehen Bodeli AG
country:    CH
org-type:    LIR
address:    Weissenaustrasse 56
address:    3800
address:    Unterseen
address:    SWITZERLAND
phone:     +41 33 827 01 01
fax-no:     +41 33 827 01 09
admin-c:    SS28056-RIPE
admin-c:    AW171-RIPE
admin-c:    WB98-RIPE
abuse-c:    AR14355-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    QUICKNET-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     QUICKNET-MNT
created:    2004-04-17T11:03:05Z
last-modified: 2020-12-16T13:04:37Z
source:     RIPE # Filtered

role:      QUICKNET NOC
address:    Kabelfernsehen Boedeli AG
address:    Weissenaustrasse 56
address:    3800 Unterseen
address:    Switzerland
phone:     +41 33 827 01 01
fax-no:     +41 33 827 01 09
remarks:    trouble: Questions and bug reports ... mailto:tech@quicknet.ch
nic-hdl:    QIK1-RIPE
admin-c:    WB98-RIPE
admin-c:    AW171-RIPE
tech-c:     AW171-RIPE
mnt-by:     QUICKNET-MNT
created:    2001-12-06T17:10:24Z
last-modified: 2016-03-31T14:53:00Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]