| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.108.182 (lg) / ec2-18-207-108-182.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:6cb6::12cf:6cb6 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TERRALINK-AS AS21462

as-block:    AS21453 - AS21503
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:28Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:28Z
source:     RIPE


aut-num:    AS21462
as-name:    TERRALINK-AS
descr:     NICOLAE GOLESCU 14
descr:     Bucuresti Sector 1
import:     from AS12310 action pref=100; accept ANY
import:     from AS20497 action pref=150; accept ANY
import:     from AS51654 action pref=150; accept AS51654
export:     to AS12310 announce AS-TERRALINK
export:     to AS20497 announce AS-TERRALINK
default:    to AS12310 action pref=100; networks ANY
default:    to AS20497 action pref=150; networks ANY
export:     to AS51654 announce ANY
admin-c:    PT4354-RIPE
tech-c:     VD1277-RIPE
org:      ORG-STS34-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     TERRA-LINK-MNT
created:    2009-03-02T08:26:25Z
last-modified: 2018-09-04T10:39:55Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-ATAS1-RIPE

organisation:  ORG-STS34-RIPE
org-name:    Terralink SRL
org-type:    OTHER
address:    NICOLAE GOLESCU 14 Ap 3
address:    Bucuresti Soctor 1
address:    Romania
phone:     +40.753100020
abuse-c:    AR26336-RIPE
admin-c:    PT4354-RIPE
tech-c:     VD1277-RIPE
mnt-by:     TERRA-LINK-MNT
mnt-ref:    TERRA-LINK-MNT
created:    2009-02-28T21:11:33Z
last-modified: 2015-10-23T06:47:20Z
source:     RIPE # Filtered

person:     POGAN TAMIRIS
address:    SC Terralink SRL
address:    NICOLAE GOLESCU 14 Ap 3
address:    Bucuresti Sector 1
phone:     +40.374050401
nic-hdl:    PT4354-RIPE
mnt-by:     TERRA-LINK-MNT
created:    2009-02-28T21:11:32Z
last-modified: 2013-03-13T14:39:22Z
source:     RIPE # Filtered

person:     VIOREL DEHELEAN
address:    SC Terralink SRL
address:    Ipotesti Nr.4 Bl.C2 Ap.2
address:    Braila Braila 810064
phone:     +40.778837722
nic-hdl:    VD1277-RIPE
mnt-by:     TERRA-LINK-MNT
created:    2009-02-28T21:11:32Z
last-modified: 2016-03-15T16:47:49Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]