| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 54.198.139.112 (lg) / ec2-54-198-139-112.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:36c6:8b70::36c6:8b70 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  KVADRAT-DK AS21456

as-block:    AS21453 - AS21503
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:28Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:28Z
source:     RIPE


aut-num:    AS21456
as-name:    KVADRAT-DK
org:      ORG-KA388-RIPE
import:     from AS42525 action pref=1; accept ANY
import:     from AS8220 action pref=1; accept ANY
export:     to AS42525 announce AS21456
export:     to AS8220 announce AS21456
admin-c:    JA164-RIPE
tech-c:     JA164-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     KVADRAT-DK-MNT
mnt-by:     SE-COLT-MNT
mnt-by:     GCNET-MNT
created:    2001-12-14T17:20:30Z
last-modified: 2020-03-16T11:47:23Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-ICL2-RIPE

organisation:  ORG-KA388-RIPE
org-name:    Kvadrat AS
org-type:    OTHER
address:    Lundbergsvej 10 8400, Ebeltoft, Danmark
abuse-c:    AC29218-RIPE
mnt-ref:    INTEROUTE-MNTNR
mnt-by:     INTEROUTE-MNTNR
created:    2013-12-19T15:44:22Z
last-modified: 2017-02-15T09:43:45Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Jakob Andersen
address:    Kvadrat A/S
address:    Lundbergsvej 10
address:    DK-8400 Ebeltoft
phone:     +45 89 53 18 18
nic-hdl:    JA164-RIPE
mnt-by:     UUNETDK-MNT
created:    2001-11-19T14:48:50Z
last-modified: 2001-11-19T14:48:50Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]