| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.229.124.74 (lg) / ec2-3-229-124-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e5:7c4a::3e5:7c4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  MIRANDA-IX AS21445

as-block:    AS21392 - AS21451
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:28Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:28Z
source:     RIPE


aut-num:    AS21445
as-name:    MIRANDA-IX
org:      ORG-ML281-RIPE
import:     from as201776 accept ANY
export:     to as201776 announce AS21445
admin-c:    AC28698-RIPE
tech-c:     AC28698-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MIRANDA-MNT
created:    2015-07-17T13:19:45Z
last-modified: 2017-11-24T10:37:47Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-ML281-RIPE
org-name:    Miranda-Media Ltd
country:    RU
org-type:    LIR
address:    9, Geroev Adzhimushkaya st.
address:    295011
address:    Simferopol
address:    RUSSIAN FEDERATION
geoloc:     45.210650 36.719922
phone:     +73652773773
abuse-c:    AC28698-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MIRANDA-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MIRANDA-MNT
created:    2014-07-14T13:03:15Z
last-modified: 2022-04-06T07:14:16Z
source:     RIPE # Filtered

role:      MIRANDA-MEDIA LTD. Technical Team
address:    MIRANDA-MEDIA LTD.
address:    9, Geroev Adzhimushkaya st.
address:    295011
address:    Simferopol
address:    RUSSIAN FEDERATION
abuse-mailbox: abuse@miranda-media.ru
phone:     +73652773773
nic-hdl:    AC28698-RIPE
mnt-by:     MIRANDA-MNT
created:    2016-02-15T15:52:40Z
last-modified: 2022-04-06T07:20:24Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]