| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.129.175 (lg) / ec2-18-207-129-175.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:81af::12cf:81af (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ECOM-KALUGA-AS AS21438

as-block:    AS21392 - AS21451
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:28Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:28Z
source:     RIPE


aut-num:    AS21438
as-name:    ECOM-KALUGA-AS
org:      ORG-CJSC19-RIPE
remarks:    -----------------------------------------
remarks:    UPSTREAMS
remarks:    -----------------------------------------
remarks:    *** ZAO ELECTRO-COM ***
import:     from AS35641 accept ANY
export:     to AS35641 announce AS-ECOM-KALUGA
remarks:    -----------------------------------------
remarks:    CUSTOMERS
remarks:    -----------------------------------------
remarks:    CATMAX
import:     from AS13161 accept AS13161
export:     to AS13161 announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    KALUGAASTRAL
import:     from AS58135 accept AS58135
export:     to AS58135 announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    RINOKOM
import:     from AS50666 accept AS50666
export:     to AS50666 announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    KALUGA-ORG
import:     from AS56409 accept AS56409
export:     to AS56409 announce {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    -------------------------------
admin-c:    KTTK-RIPE
admin-c:    ECR11-RIPE
admin-c:    SPRK-RIPE
tech-c:     ECR11-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
tech-c:     SPRK-RIPE
mnt-by:     TRANSTELECOM-MNT
mnt-by:     MNT-RU-ELECTRO-COM
created:    2009-01-12T14:48:01Z
last-modified: 2018-09-04T10:38:45Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-CJSC19-RIPE
org-name:    Joint Stock Company TransTeleCom
country:    RU
org-type:    LIR
address:    Vereyskaya street 29, building 134
address:    121357
address:    Moscow
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +74957846670
fax-no:     +74957846671
admin-c:    YL390-RIPE
admin-c:    MN12708-RIPE
abuse-c:    KTTK-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    TRANSTELECOM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     TRANSTELECOM-MNT
created:    2009-03-11T13:07:47Z
last-modified: 2023-11-20T12:20:41Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Electro-com Kaluga Network Operating Center
address:    Russia, 248023 Kaluga
address:    Kirova str. 63
abuse-mailbox: abuse@elcomnet.ru
mnt-by:     ELECTRO-COM-MNT
admin-c:    ECRK-RIPE
tech-c:     ECRK-RIPE
nic-hdl:    ECR11-RIPE
created:    2008-05-05T07:31:58Z
last-modified: 2008-05-05T07:33:19Z
source:     RIPE # Filtered

role:      TTC NOC
address:    Company TransTeleCom Network Operation Center
address:    29/134, Vereyskaya str.
address:    121357 Moscow Russian Federation
phone:     +7 495 7846677
phone:     +7 495 7846670
fax-no:     +7 495 7846671
remarks:    ------------------------------------------
admin-c:    YL390-RIPE
tech-c:     YL390-RIPE
tech-c:     DP11502-RIPE
tech-c:     AYS33-RIPE
tech-c:     MN12708-RIPE
tech-c:     IP4767-RIPE
nic-hdl:    KTTK-RIPE
remarks:    -----------------------------------------
remarks:    General questions: ripe@ttk.ru
remarks:    Spam & Abuse: abuse@ttk.ru
remarks:    Routing inquiries: iptech@ttk.ru
remarks:    Peering issues: peering@ttk.ru
remarks:    -----------------------------------------
remarks:    --------- A T T E N T I O N !!! ---------
remarks:    Please use abuse@ttk.ru e-mail address
remarks:    for spam and abuse complaints.
remarks:    Mails for other addresses will be ignored!
remarks:    -----------------------------------------
mnt-by:     TRANSTELECOM-MNT
created:    2003-09-26T09:09:36Z
last-modified: 2023-06-28T05:28:07Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-mailbox: abuse@ttk.ru

role:      Electro-com Network Operations
address:    4th Roshinsky 19
address:    115093
address:    Moscow
address:    Russian Federation
phone:     +78632688000
fax-no:     +78632688000
remarks:    -----------------------------------------------------------
remarks:    Feel free to contact Electro-com NOC to
remarks:    resolve networking problems related to Electro-com
remarks:    -----------------------------------------------------------
remarks:    Routing, peering, security:    netmsk@electro-com.ru
remarks:    Report spam and abuse:       abuse@electro-com.ru
remarks:    -----------------------------------------------------------
admin-c:    RDON-RIPE
tech-c:     RDON-RIPE
tech-c:     CHFR-RIPE
nic-hdl:    SPRK-RIPE
mnt-by:     ELECTRO-COM-MNT
abuse-mailbox: abuse@electro-com.ru
created:    2007-07-20T11:20:40Z
last-modified: 2011-12-09T08:25:30Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]