| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.107.249 (lg) / ec2-3-236-107-249.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:6bf9::3ec:6bf9 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  WIA-AS AS21430

as-block:    AS21392 - AS21451
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:28Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:28Z
source:     RIPE


aut-num:    AS21430
as-name:    WIA-AS
org:      ORG-Wss1-RIPE
remarks:    === upstreams
import:     from AS1299 accept ANY
export:     to AS1299 announce AS-WIA-CUST
import:     from AS39392 accept ANY
export:     to AS39392 announce AS-WIA-CUST
import:     from AS24971 accept ANY
export:     to AS24971 announce AS-WIA-CUST
import:     from AS42000 accept ANY
export:     to AS42000 announce AS-WIA-CUST
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS-WIA-CUST
remarks:    === AS direct peers
import:     from AS15169 accept AS15169
export:     to AS15169 announce AS-WIA-CUST
remarks:    === AS customers
import:     from AS56442 accept AS56442
export:     to AS56442 announce ANY
import:     from AS199350 accept AS199350
export:     to AS199350 announce ANY
import:     from AS203376 accept AS203376
export:     to AS203376 announce ANY
import:     from AS206591 accept AS206591
export:     to AS206591 announce ANY
import:     from AS15614 accept AS15614
export:     to AS15614 announce ANY
import:     from AS33943 accept AS33943
export:     to AS33943 announce ANY
import:     from AS48451 accept AS48451
export:     to AS48451 announce ANY
import:     from AS39761 accept AS39761
import:     from AS39761 accept AS42189
import:     from AS39761 accept AS57472
export:     to AS39761 announce ANY
import:     from AS204949 accept AS204949
export:     to AS204949 announce ANY
import:     from AS199220 accept AS199220
export:     to AS199220 announce ANY
admin-c:    FM1337-RIPE
tech-c:     PU100-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     WIA-AS-MNT
created:    2001-12-07T16:30:57Z
last-modified: 2022-04-22T10:16:52Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-Wss1-RIPE
org-name:    WIA spol. s.r.o.
country:    CZ
org-type:    LIR
address:    Vojtesska 17
address:    110 00
address:    Praha 1
address:    CZECH REPUBLIC
phone:     +420 225 372 055
phone:     +420 246 035411
fax-no:     +420 246 035410
admin-c:    FM1337-RIPE
admin-c:    PU100-RIPE
mnt-by:     WIA-AS-MNT
mnt-ref:    WIA-AS-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
abuse-c:    WAC9-RIPE
created:    2004-04-17T11:04:59Z
last-modified: 2020-12-16T12:19:39Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Filip Malina
address:    Vojtesska 17
address:    110 00, Praha 1
address:    Czech Republic
phone:     +420 246035411
fax-no:     +420 246035410
nic-hdl:    FM1337-RIPE
created:    2001-10-24T10:25:12Z
last-modified: 2015-07-28T18:05:13Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     WIA-AS-MNT

person:     Pavel Uhliar
address:    Ceska 9
address:    351 01, Frant. Lazne
address:    Czech Republic
phone:     +420 246035411
fax-no:     +420 246035410
nic-hdl:    PU100-RIPE
created:    2001-10-24T09:03:52Z
last-modified: 2015-07-28T18:03:50Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     WIA-AS-MNT
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]