| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.228.38.35 (lg) / ec2-34-228-38-35.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22e4:2623::22e4:2623 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Komax-Holding-AS AS21423

as-block:    AS21392 - AS21451
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:28Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:28Z
source:     RIPE


aut-num:    AS21423
as-name:    Komax-Holding-AS
org:      ORG-KHA3-RIPE
import:     from AS8220 accept ANY
import:     from AS3303 accept ANY
export:     to AS8220 announce AS21423
export:     to AS3303 announce AS21423
admin-c:    ES3565-RIPE
tech-c:     ES3565-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     COLT-CH-MNT
created:    2007-02-01T09:29:17Z
last-modified: 2018-09-04T10:21:46Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-CI9-RIPE

organisation:  ORG-KHA3-RIPE
org-name:    Komax AG
org-type:    OTHER
address:    Industriestrasse 6 , CH-6036 Dierikon
abuse-c:    AR28628-RIPE
mnt-ref:    COLT-CH-MNT
mnt-by:     COLT-CH-MNT
created:    2007-01-31T10:40:02Z
last-modified: 2014-11-17T22:37:38Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Erwin Stalder
address:    Industriestrasse 6 , CH-6036 Dierikon
phone:     +41 41 4501579
nic-hdl:    ES3565-RIPE
created:    2007-01-24T13:37:25Z
last-modified: 2016-04-07T06:56:17Z
mnt-by:     RIPE-NCC-LOCKED-MNT
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]