| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.94.202.172 (lg) / ec2-3-94-202-172.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:35e:caac::35e:caac (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TCINET-AS AS21416

as-block:    AS21392 - AS21451
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:28Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:28Z
source:     RIPE


aut-num:    AS21416
as-name:    TCINET-AS
org:      ORG-CTco1-RIPE
import:     from AS3316 accept ANY
import:     from AS15835 accept ANY
import:     from AS8631 accept AS-MSKROUTESERVER
import:     from AS9002 accept ANY
import:     from AS2118 accept ANY
import:     from AS43690 accept AS-SPBROUTESERVER
export:     to AS3316 announce AS21416
export:     to AS15835 announce AS21416
export:     to AS8631 announce AS21416
export:     to AS9002 announce AS21416
export:     to AS2118 announce AS21416
export:     to AS43690 announce AS21416
admin-c:    RA-ORG
admin-c:    AL16991-RIPE
tech-c:     RN1863-RIPE
tech-c:     AL16991-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     RIPN-MNT
mnt-by:     RUIX-MNT
created:    2009-12-04T16:40:24Z
last-modified: 2020-02-10T13:00:59Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-JCE1-RIPE

organisation:  ORG-CTco1-RIPE
org-name:    JSC "The Technical centre of Internet"
org-type:    OTHER
address:    127083 Moscow, 8 Marta str., 1 bld. 12
abuse-c:    CT5391-RIPE
mnt-ref:    ROSNIIROS-MNT
mnt-by:     TCINET-MNT
created:    2009-12-02T16:16:51Z
last-modified: 2020-02-10T13:03:22Z
source:     RIPE # Filtered

role:      RIPN Administration
address:    Russian Institute for Public Networks
address:    1 ul. 8 Marta, str. 12
address:    127083, Moscow, Russia
phone:     +7 495 7370604
fax-no:     +7 499 196 4984
admin-c:    EPV3-RIPE
tech-c:     IA49-RIPE
nic-hdl:    RA-ORG
mnt-by:     ROSNIIROS-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2016-01-15T09:36:46Z
source:     RIPE # Filtered

role:      MSK-IX NOC
address:    JSC "MSK-IX"
address:    8 Marta Street 1, bld. 12, office XXXV, room 19
address:    Moscow 127083, Russian Federation
phone:     +7 495 7370685
phone:     +7 499 1929179
fax-no:     +7 499 1964984
admin-c:    IA49-RIPE
tech-c:     IA49-RIPE
tech-c:     AVZ28-RIPE
tech-c:     MAGR-RIPE
tech-c:     DYK9-RIPE
tech-c:     ALES-RIPE
nic-hdl:    RN1863-RIPE
mnt-by:     RUIX-MNT
created:    2009-03-26T15:52:51Z
last-modified: 2019-05-31T09:50:18Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Andrey Lavrentev
address:    8 Marta str., 1 bld. 12 block, Suite F7, PM. XL K 23-32
phone:     +7 4957302969
nic-hdl:    AL16991-RIPE
mnt-by:     TCINET-MNT
created:    2019-08-20T13:04:30Z
last-modified: 2019-08-20T14:20:30Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]