| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.157.152 (lg) / ec2-18-207-157-152.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:9d98::12cf:9d98 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TCINET-AS AS21416

as-block:    AS21392 - AS21451
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:28Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:28Z
source:     RIPE


aut-num:    AS21416
as-name:    TCINET-AS
org:      ORG-TCOI4-RIPE
import:     from AS3316 accept ANY
import:     from AS15835 accept ANY
import:     from AS8631 accept AS-MSKROUTESERVER
import:     from AS9002 accept ANY
import:     from AS2118 accept ANY
import:     from AS43690 accept AS-SPBROUTESERVER
export:     to AS3316 announce AS21416
export:     to AS15835 announce AS21416
export:     to AS8631 announce AS21416
export:     to AS9002 announce AS21416
export:     to AS2118 announce AS21416
export:     to AS43690 announce AS21416
admin-c:    TA8079-RIPE
tech-c:     TA8079-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     TCINET-MNT
created:    2009-12-04T16:40:24Z
last-modified: 2022-05-12T08:47:21Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-TCOI4-RIPE
org-name:    "The Technical center of Internet" Limited Liability Company
country:    RU
org-type:    LIR
address:    8 Marta str., 1 bld. 12 block, Suite F7, PM. XL K 23-32
address:    127083
address:    Moscow
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +7 (495) 730-29-69
admin-c:    TA8079-RIPE
tech-c:     TA8079-RIPE
abuse-c:    AR54872-RIPE
mnt-ref:    TCINET-MNT
mnt-ref:    ROSNIIROS-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     TCINET-MNT
created:    2019-08-19T09:47:04Z
last-modified: 2021-07-19T09:33:25Z
source:     RIPE # Filtered

role:      TCI admin
address:    8 Marta str., 1 bld. 12 block, Suite F7, PM. XL K 23-32
address:    Moscow, Russia
nic-hdl:    TA8079-RIPE
mnt-by:     TCINET-MNT
created:    2021-07-14T16:02:21Z
last-modified: 2021-07-14T16:13:30Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]