| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.233.242.67 (lg) / ec2-3-233-242-67.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e9:f243::3e9:f243 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ZETOSA-AS AS21404

as-block:    AS21392 - AS21451
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:28Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:28Z
source:     RIPE


aut-num:    AS21404
org:      ORG-ZST1-RIPE
as-name:    ZETOSA-AS
import:     from AS5617 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8246 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8545 action pref=100; accept ANY
import:     from AS20804 action pref=100; accept ANY
export:     to AS5617 announce AS-ZETOSA
export:     to AS8246 announce AS-ZETOSA
export:     to AS20804 announce AS-ZETOSA
export:     to AS8545 announce AS-ZETOSA
admin-c:    MK3565-RIPE
tech-c:     PN4620-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ZETOSA-MNT
mnt-by:     ZETOSA
created:    2001-11-28T16:58:28Z
last-modified: 2018-09-04T09:52:53Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-ZST1-RIPE
org-name:    ZESPOL EFEKTYWNYCH TECHNIK OBLICZENIOWYCH S.A.
country:    PL
org-type:    LIR
address:    ul. Przemyslowa 6
address:    33-100
address:    Tarnow
address:    POLAND
phone:     +48 14 6966666
fax-no:     +48 14 6216662
admin-c:    WP240-RIPE
admin-c:    MK3565-RIPE
mnt-ref:    ZETOSA-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ZETOSA-MNT
abuse-c:    AZ5333-RIPE
created:    2004-04-17T11:48:36Z
last-modified: 2021-02-11T08:49:59Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Miroslaw Kubisztal
address:    ZETO S.A.
address:    ul. Urszulanska 25
address:    33-100 Tarnow
phone:     +48 14 6216662
fax-no:     +48 14 6216662
nic-hdl:    MK3565-RIPE
mnt-by:     ZETOSA-MNT
created:    2002-01-30T14:10:27Z
last-modified: 2011-06-20T11:53:03Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Przemyslaw Nosal
address:    ZETO S.A.
address:    ul.Urszulanska 25
address:    33-100 Tarnow
phone:     +48 14 6216662
nic-hdl:    PN4620-RIPE
mnt-by:     ZETOSA
created:    2016-11-23T19:15:45Z
last-modified: 2016-11-23T19:23:13Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]