| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.24.209 (lg) / ec2-3-238-24-209.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:18d1::3ee:18d1 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ZVEZDATEL-AS AS21367

as-block:    AS21281 - AS21390
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:28Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:28Z
source:     RIPE


aut-num:    AS21367
as-name:    ZVEZDATEL-AS
org:      ORG-WL18-RIPE
remarks:    ====================================================
remarks:    Upstreams :: IPv4
remarks:    ====================================================
remarks:    # RETN
import:     from AS9002 accept ANY
export:     to AS9002 announce AS-ZVEZDATEL
remarks:    # ROSTELECOM
import:     from AS12389 accept ANY
export:     to AS12389 announce AS-ZVEZDATEL
remarks:    # ANDERS
import:     from AS39792 accept ANY
export:     to AS39792 announce AS-ZVEZDATEL
remarks:    # RUSCOMNET
import:     from AS21414 accept ANY
export:     to AS21414 announce AS-ZVEZDATEL
remarks:    # BEELINE
import:     from AS3216 accept ANY
export:     to AS3216 announce AS-ZVEZDATEL
remarks:    # TTK
import:     from AS20485 accept ANY
export:     to AS20485 announce AS-ZVEZDATEL
remarks:    ====================================================
remarks:    Upstreams :: IPv6
remarks:    ====================================================
remarks:    # RETN IPv6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9002 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9002 announce AS-ZVEZDATEL
remarks:    # ROSTELECOM IPv6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12389 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12389 announce AS-ZVEZDATEL
remarks:    # ANDERS IPv6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS39792 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS39792 announce AS-ZVEZDATEL
remarks:    # BEELINE IPv6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3216 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3216 announce AS-ZVEZDATEL-V6
remarks:    ====================================================
remarks:    Peering :: IPv4
remarks:    ====================================================
remarks:    # MSK-IX
import:     from AS8631 accept AS-MSKROUTESERVER
export:     to AS8631 announce AS-ZVEZDATEL
remarks:    # W-IX iHOME
import:     from AS50384 accept AS-W-IX
export:     to AS50384 announce AS-ZVEZDATEL
remarks:    ====================================================
remarks:    Peering :: IPv6
remarks:    ====================================================
remarks:    # MSK-IX IPv6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8631 accept AS-MSKROUTESERVER
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8631 announce AS-ZVEZDATEL
remarks:    # W-IX iHOME IPv6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS50384 accept AS-W-IX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS50384 announce AS-ZVEZDATEL
remarks:    ====================================================
remarks:    Customers :: IPv4
remarks:    ====================================================
import:     from AS38922 accept AS-WILAND
export:     to AS38922 announce any
remarks:    # Europa Plus
import:     from AS31183 accept AS31183
export:     to AS31183 announce any
remarks:    # Morscoy Bank
import:     from AS47976 accept AS47976
export:     to AS47976 announce any
remarks:    # SUP
import:     from AS44696 accept AS44696
export:     to AS44696 announce any
remarks:    # Carcade
import:     from AS41212 accept AS41212
export:     to AS41212 announce any
remarks:    # RBS-HOLDING
import:     from AS199161 accept AS199161
export:     to AS199161 announce any
remarks:    # SPORTS.RU
import:     from AS58045 accept AS58045
export:     to AS58045 announce any
remarks:    # SNG ALIANCE
import:     from AS41802 accept AS41802
export:     to AS41802 announce any
admin-c:    ZVTL-RIPE
tech-c:     ZVTL-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-WILAND
created:    2011-06-15T09:48:03Z
last-modified: 2017-11-15T12:21:42Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-WL18-RIPE
org-name:    Wiland Ltd
country:    RU
org-type:    LIR
address:    Lenina Ave., hs nr 25, room 17
address:    144000
address:    Moscow Elektrostal
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +74959812310
fax-no:     +74959812311
admin-c:    VG4714-RIPE
admin-c:    SV6753-RIPE
abuse-c:    AR17045-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-WILAND
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-WILAND
created:    2005-10-20T11:49:49Z
last-modified: 2020-12-16T12:20:23Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Wiland Network Russia
address:    Nab. Akademica Tupoleva 15 build 22
address:    123995, Moscow, Russia
phone:     +7 495 9812310
fax-no:     +7 495 9812311
remarks:    trouble: ********************************************
remarks:    trouble: The contact information on problems:
remarks:    trouble: ********************************************
remarks:    trouble: Backbone/Routing: noc@wiland.ru
remarks:    trouble: ABUSE/SPAM: abuse@wiland.ru
remarks:    trouble: Internet Customer support: support@wiland.ru
remarks:    trouble: ********************************************
admin-c:    VG4714-RIPE
admin-c:    SV6753-RIPE
abuse-mailbox: abuse@wiland.ru
nic-hdl:    ZVTL-RIPE
mnt-by:     MNT-ZVEZDATEL
created:    2011-05-31T06:27:56Z
last-modified: 2016-10-17T20:22:04Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]