| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.231.244.12 (lg) / ec2-34-231-244-12.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22e7:f40c::22e7:f40c (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  INTELECA-AS AS21365

as-block:    AS21281 - AS21390
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:28Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:28Z
source:     RIPE


aut-num:    AS21365
as-name:    INTELECA-AS
descr:     Russia, Barnaul
org:      ORG-ZM1-RIPE
import:     from AS8359 action pref=100; accept ANY
import:     from AS28884 action pref=100; accept ANY
import:     from AS39811 action pref=100; accept ANY
export:     to AS8359 announce AS-inteleca
export:     to AS28884 announce AS-inteleca
export:     to AS39811 announce AS-inteleca
admin-c:    VIK-RIPE
tech-c:     VIK-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MTU-NOC
created:    2001-11-13T13:19:06Z
last-modified: 2017-11-15T09:18:53Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-ZM1-RIPE
org-name:    MTS PJSC
country:    RU
org-type:    LIR
address:    Petrovsky blvd 12, bldg 3
address:    127051
address:    Moscow
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +74957213499
fax-no:     +74992318129
admin-c:    LAP-RIPE
admin-c:    SAAP-RIPE
admin-c:    TABY-RIPE
admin-c:    LMUR-RIPE
admin-c:    YUF-RIPE
admin-c:    RPS-RIPE
abuse-c:    MAB8359-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MTU-NOC
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MTU-NOC
created:    2004-04-17T11:55:44Z
last-modified: 2021-10-28T18:07:36Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Vitaliy E. Kretinin
address:    Russia, Barnaul
phone:     +7(385)2-229001
nic-hdl:    VIK-RIPE
mnt-by:     INTELECA-MNT
created:    2006-02-01T04:02:15Z
last-modified: 2012-09-25T07:44:57Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]