| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.225.8 (lg) / ec2-3-238-225-8.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:e108::3ee:e108 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  CANALPLUSTELECOM AS21351

as-block:    AS21281 - AS21390
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:28Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:28Z
source:     RIPE


aut-num:    AS21351
as-name:    CANALPLUSTELECOM
org:      ORG-MA21-RIPE
remarks:    ---------------------------------------------------
remarks:    --- Upstreams ---
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS21351:AS-TRANSITS accept ANY
export:     to AS21351:AS-TRANSITS announce AS-CPLUSTELECOM
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS21351:AS-TRANSITS accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS21351:AS-TRANSITS announce AS-CPLUSTELECOM
remarks:    ---------------------------------------------------
remarks:    --- Customers ---
remarks:    ---------------------------------------------------
remarks:    --- FR-DOM-MARTINIQUE AS2199 ---
import:     from AS2199 accept AS2199
export:     to AS2199 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2199 accept AS2199
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2199 announce ANY
remarks:    --- FR-LAREUNION AS2470 ---
import:     from AS2470 accept AS2470
export:     to AS2470 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2470 accept AS2470
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2470 announce ANY
remarks:    --- FR-RENATER-MAYOTTE AS2088 ---
import:     from AS2088 accept AS2088
export:     to AS2088 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2088 accept AS2088
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2088 announce ANY
remarks:    --- FR-DOM-GUADELOUPE AS2471 ---
import:     from AS2471 accept AS2471
export:     to AS2471 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2471 accept AS2471
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2471 announce ANY
remarks:    --- FR-DOM-GUYANE AS2472 ---
import:     from AS2472 accept AS2472
export:     to AS2472 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2472 accept AS2472
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2472 announce ANY
remarks:    --- CT_MARTINIQUE AS60046 ---
import:     from AS60046 accept AS60046
export:     to AS60046 announce ANY
remarks:    --- ZOREOLE AS60132 ---
import:     from AS60132 accept AS60132
export:     to AS60132 announce ANY
remarks:    --- GNU AS262190 ---
import:     from AS262190 accept AS262190
export:     to AS262190 announce ANY
remarks:    --- VIX-TELECOM AS394648 ---
import:     from AS394648 accept AS394648
export:     to AS394648 announce ANY
remarks:    --- Solutech AS394485 ---
import:     from AS394485 accept AS394485
export:     to AS394485 announce ANY
remarks:    --- SPLANG AS265745 ---
import:     from AS265745 accept AS265745
export:     to AS265745 announce ANY
remarks:    --- Antiane AS203253 ---
import:     from AS203253 accept AS203253
export:     to AS203253 announce ANY
remarks:    --- Demasys AS203916 ---
import:     from AS203916 accept AS203916
export:     to AS203916 announce ANY
remarks:    --- COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY AS396950 ---
import:     from AS396950 accept AS396950
export:     to AS396950 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS396950 accept AS396950
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS396950 announce ANY
remarks:    --- GVA AS36924 ---
import:     from AS36924 accept AS-GVA
export:     to AS36924 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS36924 accept AS-GVA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS36924 announce ANY
remarks:    --- MARLINK AS5377 ---
import:     from AS5377 accept AS-MARLINK-GF
export:     to AS5377 announce ANY
remarks:    ---------------------------------------------------
remarks:    --- Special Peers ---
remarks:    ---------------------------------------------------
remarks:    --- OPT Nouvelle Caledonie AS18200 ---
import:     from AS18200 accept AS18200
export:     to AS18200 announce AS51366
remarks:    ---------------------------------------------------
admin-c:    CTIA5-RIPE
tech-c:     CTIA5-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     CPLUSTELECOM-ADMIN-MNT
created:    2001-11-07T18:30:33Z
last-modified: 2022-06-24T10:44:31Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-MA21-RIPE
org-name:    Canal + Telecom SAS
country:    GP
org-type:    LIR
address:    Place de la Renovation
address:    97110
address:    Pointe--Pitre
address:    GUADELOUPE
phone:     +590590571090
fax-no:     +590590571011
admin-c:    CTIA5-RIPE
tech-c:     CTIA5-RIPE
abuse-c:    AR15305-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    CPLUSTELECOM-ADMIN-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     CPLUSTELECOM-ADMIN-MNT
created:    2004-04-17T11:22:49Z
last-modified: 2020-12-22T10:50:51Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Canal+ Telecom IP Admins
org:      ORG-MA21-RIPE
address:    Canal+ Telecom Engineering Team
address:    13 Boulevard de la Rpublique 5
address:    92100 Boulogne-Billancourt
address:    France
phone:     +33 176748318
nic-hdl:    CTIA5-RIPE
mnt-by:     CPLUSTELECOM-ADMIN-MNT
created:    2020-12-22T10:30:35Z
last-modified: 2020-12-22T11:17:58Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]