| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.229.124.74 (lg) / ec2-3-229-124-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e5:7c4a::3e5:7c4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SYMANTEC-EU AS21345

as-block:    AS21281 - AS21390
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:28Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:28Z
source:     RIPE


aut-num:    AS21345
as-name:    SYMANTEC-EU
remarks:    ---------------------------------------------
org:      ORG-ML31-RIPE
admin-c:    MLAB2-RIPE
tech-c:     MRA48-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MESSAGELABS-MNT
created:    2002-06-06T10:54:09Z
last-modified: 2020-06-04T12:04:51Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-ML31-RIPE
org-name:    Messagelabs Limited
country:    GB
org-type:    LIR
address:    Reading International Business Park
address:    RG2 6DH
address:    Reading
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +441189204000
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MESSAGELABS-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MESSAGELABS-MNT
admin-c:    RP14714-RIPE
admin-c:    SN7184-RIPE
admin-c:    MRA48-RIPE
abuse-c:    AR17783-RIPE
created:    2004-12-22T13:05:57Z
last-modified: 2020-12-16T12:56:19Z
source:     RIPE # Filtered

role:      MessageLabs Support
address:    Messagelabs Ltd
address:    Reading International Business Park
address:    Reading, Berkshire
address:    RG2 6DH, UK
phone:     +441189204000
org:      ORG-ML31-RIPE
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Please send abuse reports to
remarks:    abuse@messagelabs.com
remarks:    -----------------------------------------------
admin-c:    RP14714-RIPE
admin-c:    SN7184-RIPE
tech-c:     mra48-ripe
nic-hdl:    MLAB2-RIPE
abuse-mailbox: abuse@messagelabs.com
mnt-by:     MESSAGELABS-MNT
created:    2002-03-25T10:27:11Z
last-modified: 2021-03-25T11:17:26Z
source:     RIPE # Filtered

role:      MessageLabs RIPE Admin
address:    MessageLabs Ltd
address:    Reading International Business Park
address:    Reading, Berkshire
address:    RG2 6DH, UK
mnt-by:     MESSAGELABS-MNT
org:      ORG-ML31-RIPE
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    Please send abuse reports to
remarks:    abuse@messagelabs.com
remarks:    -----------------------------------------------
admin-c:    RP14714-RIPE
admin-c:    SN7184-RIPE
tech-c:     mlab2-ripe
nic-hdl:    MRA48-RIPE
abuse-mailbox: abuse@messagelabs.com
created:    2008-07-29T12:22:03Z
last-modified: 2021-03-22T14:18:44Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]