| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.171.74 (lg) / ec2-44-200-171-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:ab4a::2cc8:ab4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  INTELIGO AS21344

as-block:    AS21281 - AS21390
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:28Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:28Z
source:     RIPE


aut-num:    AS21344
as-name:    INTELIGO
org:      ORG-IN30-RIPE
import:     from AS15694 action pref=100; accept ANY
import:     from AS5617 action pref=100; accept ANY
export:     to AS15694 announce AS21344
export:     to AS5617 announce AS21344
admin-c:    IFS4-RIPE
tech-c:     IFS4-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     INTELIGO-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2001-11-06T09:58:38Z
last-modified: 2018-09-04T09:52:41Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-AS25-RIPE

organisation:  ORG-IN30-RIPE
org-name:    Inteligo Financial Services S.A.
org-type:    OTHER
address:    Inteligo Financial Services S.A.
address:    Al. Armii Ludowej 26
address:    00-609 Warszawa
address:    Poland
abuse-c:    AR26882-RIPE
admin-c:    MI890-RIPE
tech-c:     PA2065-RIPE
mnt-ref:    ATMAN-MNT
mnt-by:     ATMAN-MNT
created:    2010-12-10T12:00:11Z
last-modified: 2017-10-30T14:35:23Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Administratorzy sieci IFS
address:    Inteligo Financial Services S.A.
address:    Al. Armii Ludowej 26
address:    00-609 Warszawa
address:    Poland
admin-c:    PA2065-RIPE
admin-c:    MW6777-RIPE
tech-c:     PA2065-RIPE
tech-c:     MW6777-RIPE
nic-hdl:    IFS4-RIPE
mnt-by:     INTELIGO-MNT
created:    2010-06-23T12:46:58Z
last-modified: 2019-01-08T10:02:09Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]