| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.209.138 (lg) / ec2-3-236-209-138.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:d18a::3ec:d18a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SQUITTER-NETWORKS AS213371

as-block:    AS207421 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS213371
as-name:    SQUITTER-NETWORKS
org:      ORG-SQTR1-RIPE
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS213371
import:     from AS50673 accept ANY
export:     to AS50673 announce AS213371
import:     from AS208367 accept ANY
export:     to AS208367 announce AS213371
import:     from AS24875 accept ANY
export:     to AS24875 announce AS213371
admin-c:    SN8949-RIPE
tech-c:     SN8949-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SQUITTER-MNT
created:    2020-04-14T15:00:41Z
last-modified: 2022-08-15T14:55:47Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-ML688-RIPE

organisation:  ORG-SQTR1-RIPE
org-name:    ABC Consultancy
country:    IN
org-type:    OTHER
address:    Netherlands
geoloc:     52.3702 4.8952
abuse-c:    SN8949-RIPE
mnt-ref:    SQUITTER-MNT
mnt-ref:    PREFIXBROKER-MNT
mnt-by:     SQUITTER-MNT
created:    2020-04-13T10:54:36Z
last-modified: 2022-12-01T17:26:41Z
source:     RIPE # Filtered

role:      ABC Consultancy
address:    Netherlands
abuse-mailbox: abuse@squitter.eu
nic-hdl:    SN8949-RIPE
mnt-by:     SQUITTER-MNT
created:    2020-04-13T10:51:05Z
last-modified: 2020-12-09T11:35:47Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]