| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.233.242.204 (lg) / ec2-3-233-242-204.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e9:f2cc::3e9:f2cc (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SFERA-AS AS213369

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-28T07:56:37Z
last-modified: 2020-10-28T07:56:37Z
source:     RIPE


aut-num:    AS213369
as-name:    SFERA-AS
org:      ORG-SL798-RIPE
import:     from AS31133 accept ANY
export:     to AS31133 announce AS213369
import:     from AS20485 accept ANY
export:     to AS20485 announce AS213369
admin-c:    MS50288-RIPE
tech-c:     MS50288-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SFERA-MNT
created:    2020-04-15T08:54:32Z
last-modified: 2020-11-16T17:57:18Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-ML520-RIPE

organisation:  ORG-SL798-RIPE
org-name:    SFERA LLC
org-type:    OTHER
address:    Sadovy sst., n. 28, Kamenolomni, Rostov-on-Don region, Russian Federation
abuse-c:    ACRO20656-RIPE
mnt-ref:    MNT-NTX
mnt-by:     MNT-NTX
created:    2018-11-27T13:44:00Z
last-modified: 2019-03-18T10:38:00Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Mikhail Sushkov
address:    Sadovy sst., n. 28, Kamenolomni, Rostov-on-Don region, Russian Federation
phone:     +7 800 707 4429
nic-hdl:    MS50288-RIPE
mnt-by:     SFERA-MNT
created:    2020-04-14T06:23:14Z
last-modified: 2020-04-14T06:23:14Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]