| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.236.191.104 (lg) / ec2-34-236-191-104.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22ec:bf68::22ec:bf68 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  NTC-AS AS21332

as-block:    AS21281 - AS21390
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:28Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:28Z
source:     RIPE


aut-num:    AS21332
as-name:    NTC-AS
org:      ORG-ES15-RIPE
import:     from AS20485 action pref=100; accept ANY
export:     to AS20485 announce AS-NTC
import:     from AS12332 action pref=50; accept AS-PRIMORYE
export:     to AS12332 announce AS-NTC
import:     from AS31512 action pref=50; accept AS31512
export:     to AS31512 announce ANY
import:     from AS21105 action pref=100; accept ANY
export:     to AS21105 announce AS-NTC
import:     from AS33819 action pref=50; accept AS33819
export:     to AS33819 announce ANY
import:     from AS21184 action pref=50; accept AS21184
export:     to AS21184 announce ANY
import:     from AS6854 action pref=50; accept AS6854
export:     to AS6854 announce AS-NTC
import:     from AS196789 action pref=100; accept AS196789
export:     to AS196789 announce ANY
import:     from AS48531 action pref=100; accept ANY
export:     to AS48531 announce AS-NTC
import:     from AS51293 action pref=100; accept AS51293
export:     to AS51293 announce AS-NTC
import:     from AS52069 action pref=100; accept AS52069
export:     to AS52069 announce AS-NTC
import:     from AS198182 action pref=100; accept AS198182
export:     to AS198182 announce ANY
import:     from AS48442 action pref=100; accept AS48442
export:     to AS48442 announce ANY
import:     from AS12999 action pref=100; accept AS12999
export:     to AS12999 announce ANY
import:     from AS57898 action pref=200; accept AS57898
export:     to AS57898 announce ANY
import:     from AS42920 action pref=200; accept AS42920
export:     to AS42920 announce ANY
import:     from AS15913 action pref=200; accept AS15913
export:     to AS15913 announce ANY
import:     from AS12772 action pref=400; accept AS12772
export:     to AS12772 announce ANY
import:     from AS35162 action pref=300; accept AS-VOSTOKONLINE
export:     to AS35162 announce ANY
admin-c:    SVNT2-RIPE
tech-c:     SVNT1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SOVINTEL-MNT
mnt-by:     NTC-MNT
created:    2002-08-12T03:39:38Z
last-modified: 2018-09-04T09:52:39Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-ES15-RIPE
org-name:    PJSC "Vimpelcom"
country:    RU
org-type:    LIR
remarks:    VEON Group
address:    8 Marta str, 10, bld. 14
address:    127083
address:    Moscow
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +88007008378
fax-no:     +74957871990
admin-c:    SVNT1-RIPE
admin-c:    SVNT2-RIPE
admin-c:    IAI1-RIPE
admin-c:    DM3740-RIPE
admin-c:    BEE15-RIPE
mnt-ref:    SOVINTEL-MNT
mnt-ref:    ROSNIIROS-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     SOVINTEL-MNT
abuse-c:    SVNT2-RIPE
created:    2004-04-17T11:58:43Z
last-modified: 2021-03-01T08:15:24Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Sovintel NOC
remarks:    now PAO Vimpelcom - formely Sovam Teleport/Teleross
remarks:    aka Sovintel - Golden Telecom
address:    111250 Russia Moscow Krasnokazarmennaya, 12
mnt-by:     SOVINTEL-MNT
org:      ORG-ES15-RIPE
phone:     +7 800 7008061
fax-no:     +7 495 7871010
abuse-mailbox: abuse-b2b@beeline.ru
admin-c:    IAI1-RIPE
admin-c:    DM3740-RIPE
tech-c:     DM3740-RIPE
tech-c:     SVNT2-RIPE
nic-hdl:    SVNT1-RIPE
created:    2004-05-13T11:50:32Z
last-modified: 2018-12-19T09:43:59Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Sovintel Abuse Department
remarks:    now Vimpelcom Business Abuse Department
address:    111250 Russia Moscow, Krasnokazarmennaya, 12
org:      ORG-ES15-RIPE
fax-no:     +7 495 7254300
phone:     +7 495 7871000
nic-hdl:    SVNT2-RIPE
admin-c:    SVNT1-RIPE
tech-c:     SVNT1-RIPE
mnt-by:     SOVINTEL-MNT
created:    2004-05-14T10:21:01Z
last-modified: 2018-11-08T08:46:48Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-mailbox: abuse-b2b@beeline.ru
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]