| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.215.161.19 (lg) / ec2-18-215-161-19.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12d7:a113::12d7:a113 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  NBP-AS AS21328

as-block:    AS21281 - AS21390
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:28Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:28Z
source:     RIPE


aut-num:    AS21328
as-name:    NBP-AS
org:      ORG-NBoP1-RIPE
import:     from AS6778 action pref=100; accept ANY
import:     from AS5617 action pref=100; accept ANY
export:     to AS5617 announce AS21328
export:     to AS6778 announce AS21328
default:    to AS6778 networks ANY
admin-c:    MA13718-RIPE
tech-c:     AJ2955-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     NBP-MNT
mnt-by:     MNT-EXATEL
created:    2001-11-01T11:37:31Z
last-modified: 2018-09-04T09:52:37Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-TS16-RIPE

organisation:  ORG-NBoP1-RIPE
org-name:    National Bank of Poland
org-type:    OTHER
address:    ul. Swietokrzyska 11/21, Warszawa
abuse-c:    AR22751-RIPE
mnt-ref:    MNT-EXATEL
mnt-by:     MNT-EXATEL
created:    2012-11-19T11:31:43Z
last-modified: 2014-11-17T16:26:38Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Adam Janczewski
address:    National Bank of Poland
address:    ul. Swietokrzyska 11/21
address:    Warszawa
address:    Poland
phone:     +48 22 595 95 96
fax-no:     +48 22 653 19 99
nic-hdl:    AJ2955-RIPE
mnt-by:     MNT-EXATEL
created:    2012-12-12T06:30:09Z
last-modified: 2012-12-12T07:56:24Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Marek Augustyniak
address:    National Bank of Poland
address:    ul. Swietokrzyska 11/21
address:    Warszawa
address:    Poland
phone:     +48 22 653 11 93
fax-no:     +48 22 653 19 99
nic-hdl:    MA13718-RIPE
mnt-by:     MNT-EXATEL
created:    2012-12-12T06:30:09Z
last-modified: 2012-12-12T07:57:25Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]