| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.233.242.204 (lg) / ec2-3-233-242-204.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e9:f2cc::3e9:f2cc (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  AYSTOR AS213186

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-28T07:56:37Z
last-modified: 2020-10-28T07:56:37Z
source:     RIPE


aut-num:    AS213186
as-name:    AYSTOR
org:      ORG-YIK1-RIPE
import:     from AS43350 accept ANY
export:     to AS43350 announce AS213186
import:     from AS20473 accept ANY
export:     to AS20473 announce AS213186
admin-c:    YIK6-RIPE
tech-c:     YIK6-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AYSTOR
created:    2020-05-25T11:31:17Z
last-modified: 2020-11-16T17:57:08Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-HSL55-RIPE

organisation:  ORG-YIK1-RIPE
org-name:    Yanoor Islam Khan
org-type:    OTHER
address:    House No 102 Rajouri Garden, New Delhi 110027, India
abuse-c:    ACRO32584-RIPE
mnt-ref:    AYSTOR
mnt-ref:    SBMT
mnt-by:     AYSTOR
created:    2020-05-07T00:29:04Z
last-modified: 2020-05-26T16:14:22Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Yanoor Islam Khan
address:    House No 102 Rajouri Garden, New Delhi 110027, India
phone:     +91.8878473391
nic-hdl:    YIK6-RIPE
mnt-by:     AYSTOR
created:    2020-05-07T00:21:27Z
last-modified: 2020-05-07T00:21:27Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]