| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.129.175 (lg) / ec2-18-207-129-175.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:81af::12cf:81af (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  EUCOUNCIL AS213160

as-block:    AS208189 - AS216475
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-11T15:50:53Z
last-modified: 2023-08-11T15:50:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS213160
as-name:    EUCOUNCIL
org:      ORG-COTE2-RIPE
import:     from AS5400 accept ANY
import:     from AS1273 accept ANY
export:     to AS5400 announce AS213160
export:     to AS1273 announce AS213160
import:     from AS8220 accept ANY
export:     to AS8220 announce AS213160
import:     from AS5488 accept ANY
export:     to AS5488 announce AS213160
admin-c:    PS22838-RIPE
tech-c:     PZ2433-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mnt-be-eucouncil-1
created:    2020-05-28T11:43:21Z
last-modified: 2021-07-26T13:05:50Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-COTE2-RIPE
org-name:    Council of the EU, General Secretariat
country:    BE
org-type:    LIR
address:    175, Rue de La Loi
address:    1048
address:    Brussels
address:    BELGIUM
phone:     +32 22816111
admin-c:    PS22838-RIPE
tech-c:     PZ2433-RIPE
abuse-c:    AR52396-RIPE
mnt-ref:    mnt-be-eucouncil-1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-be-eucouncil-1
created:    2019-05-01T14:54:17Z
last-modified: 2020-12-16T13:28:47Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Panagiotis Saragiotis
address:    175, Rue de La Loi
address:    1048
address:    Brussels
address:    BELGIUM
phone:     +32 22816111
nic-hdl:    PS22838-RIPE
mnt-by:     mnt-be-eucouncil-1
created:    2019-05-01T14:54:12Z
last-modified: 2019-05-01T14:54:15Z
source:     RIPE

person:     Piotr Zabrowarny
nic-hdl:    PZ2433-RIPE
address:    COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION
address:    Wetstraat 175
address:    1048, Brussels
phone:     +32 2 285 88 99
fax-no:     +32 2 285 89 00
mnt-by:     CIP-MNT
created:    2012-11-08T11:11:27Z
last-modified: 2012-11-08T11:11:27Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]