| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 107.21.85.250 (lg) / ec2-107-21-85-250.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6b15:55fa::6b15:55fa (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  EBRZ-AS AS213121

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS213121
as-name:    EBRZ-AS
org:      ORG-EBRG1-RIPE
remarks:    -------------------------------------------
remarks:    ip transit - upstreams:
remarks:    -------------------------------------------
import:     from AS8447 accept ANY
export:     to AS8447 announce AS-EBRZ
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8447 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8447 announce AS-EBRZ
remarks:    -------------------------------------------
admin-c:    EBRZ1-RIPE
tech-c:     EBRZ1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-EBRZ
created:    2020-06-08T09:38:46Z
last-modified: 2020-08-05T13:35:47Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-EBRG1-RIPE
org-name:    Erstes Burgenlaendisches Rechenzentrum GmbH
country:    AT
org-type:    LIR
address:    Kasernenstrasse 9
address:    7000
address:    Eisenstadt
address:    AUSTRIA
phone:     +43 2682 63881
admin-c:    EBRZ1-RIPE
tech-c:     EBRZ1-RIPE
abuse-c:    EBRZ1-RIPE
mnt-ref:    MNT-EBRZ
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-EBRZ
created:    2020-06-05T12:18:58Z
last-modified: 2020-12-16T13:23:07Z
source:     RIPE # Filtered

role:      EBRZ - Hostmaster Role Contact
org:      ORG-EBRG1-RIPE
address:    Erstes Burgenlaendisches Rechenzentrum GmbH
address:    Kasernenstrasse 9
address:    7000
address:    Eisenstadt
address:    AUSTRIA
admin-c:    PILL1-RIPE
tech-c:     PILL1-RIPE
nic-hdl:    EBRZ1-RIPE
abuse-mailbox: office@ebrz.at
mnt-by:     MNT-EBRZ
created:    2020-06-22T18:45:51Z
last-modified: 2020-06-22T19:38:04Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]