| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.254.173 (lg) / ec2-44-192-254-173.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:fead::2cc0:fead (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  MARCELWITSCHEL-AS AS213105

as-block:    AS208189 - AS216475
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-11T15:50:53Z
last-modified: 2023-08-11T15:50:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS213105
as-name:    MARCELWITSCHEL-AS
member-of:   AS-WITSCHEL
remarks:    ============================================================
remarks:    Marschi's experimental Network to learn BGP.
remarks:    Check my PeeringDB entry:
remarks:    https://www.peeringdb.com/net/23518
remarks:    ============================================================
org:      ORG-MA1698-RIPE
admin-c:    MA23488-RIPE
tech-c:     MA23488-RIPE
abuse-c:    ACRO31659-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     MARSCHI-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2020-06-09T14:28:28Z
last-modified: 2022-10-13T09:47:41Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-SA4302-RIPE

organisation:  ORG-MA1698-RIPE
org-name:    Marcel Witschel
country:    DE
org-type:    OTHER
address:    Gerichtstrae 52, 13347 Berlin
abuse-c:    ACRO31659-RIPE
mnt-ref:    MARSCHI-MNT
mnt-ref:    ROUTE48-MNT
mnt-by:     MARSCHI-MNT
created:    2020-04-04T02:19:39Z
last-modified: 2023-05-04T07:43:08Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Marschi
address:    Berlin
nic-hdl:    MA23488-RIPE
mnt-by:     MARSCHI-MNT
created:    2020-04-04T02:16:02Z
last-modified: 2020-04-04T02:16:02Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]