| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.233.242.204 (lg) / ec2-3-233-242-204.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e9:f2cc::3e9:f2cc (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  GOAGEX AS213072

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-28T07:56:37Z
last-modified: 2020-10-28T07:56:37Z
source:     RIPE


aut-num:    AS213072
as-name:    GOAGEX
descr:     Goagex
org:      ORG-GA929-RIPE
import:     from AS35706 accept ANY
export:     to AS35706 announce AS213072
import:     from AS208001 accept ANY
export:     to AS208001 announce AS213072
admin-c:    GGEX2-RIPE
tech-c:     GGEX3-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     GOAGEX-MNT
created:    2020-06-18T06:55:38Z
last-modified: 2021-01-08T14:55:08Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-NaOA1-RIPE

organisation:  ORG-GA929-RIPE
org-name:    Mr. Jonas Henrik Alexandersson
org-type:    OTHER
address:    Planetvagen 1
address:    352 64
address:    Vaxjo
address:    SWEDEN
abuse-c:    GGEX1-RIPE
mnt-ref:    GOAGEX-MNT
mnt-by:     GOAGEX-MNT
created:    2020-06-01T12:45:58Z
last-modified: 2021-01-08T14:34:20Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Goagex Admin Contact
address:    Planetvagen 1, SE-35264 Vaxjo, Sweden
nic-hdl:    GGEX2-RIPE
mnt-by:     GOAGEX-MNT
created:    2021-01-08T12:51:02Z
last-modified: 2021-01-08T14:23:59Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Goagex Tech Contact
address:    Planetvagen 1, SE-35264 Vaxjo, Sweden
nic-hdl:    GGEX3-RIPE
mnt-by:     GOAGEX-MNT
created:    2021-01-08T14:21:12Z
last-modified: 2021-01-08T14:24:20Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]