| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.82.149 (lg) / ec2-44-200-82-149.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:5295::2cc8:5295 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  microwifi AS213063

as-block:    AS207421 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS213063
as-name:    microwifi
org:      ORG-MS426-RIPE
import:     from AS41327 accept ANY
export:     to AS41327 announce AS213063
export:     to AS41327 announce AS-MICROWIFI
import:     from AS209026 accept ANY
export:     to AS209026 announce AS213063
admin-c:    MS41006-RIPE
tech-c:     MS41006-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     it-microwifi-1-mnt
created:    2020-06-18T15:13:26Z
last-modified: 2022-12-21T08:47:33Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-MS426-RIPE
org-name:    MicroWiFi SRL
country:    IT
org-type:    LIR
address:    Vico I Vittorio Veneto, 24
address:    98070
address:    Longi
address:    ITALY
phone:     +390941435170
admin-c:    MS41006-RIPE
tech-c:     MS41006-RIPE
abuse-c:    AR36921-RIPE
mnt-ref:    it-microwifi-1-mnt
mnt-ref:    INTERB-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     it-microwifi-1-mnt
created:    2016-07-08T13:15:30Z
last-modified: 2020-12-16T12:54:44Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Giovanni Campisi
address:    Vico I Vittorio Veneto, 24
address:    98070
address:    Longi
address:    ITALY
phone:     +390941435170
nic-hdl:    MS41006-RIPE
mnt-by:     it-microwifi-1-mnt
mnt-by:     interb-mnt
created:    2016-07-08T13:15:29Z
last-modified: 2016-07-15T14:17:45Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]