| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.204.48.64 (lg) / ec2-18-204-48-64.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cc:3040::12cc:3040 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  easysolutions AS213053

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-28T07:56:37Z
last-modified: 2020-10-28T07:56:37Z
source:     RIPE


aut-num:    AS213053
as-name:    easysolutions
org:      ORG-EG165-RIPE
import:     from AS21013 accept ANY
export:     to AS21013 announce AS213053
import:     from AS208857 accept ANY
export:     to AS208857 announce AS213053
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS21013 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS21013 announce AS213053
admin-c:    CA9714-RIPE
tech-c:     CA9714-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mnt-at-easysolutions-1
created:    2020-06-22T13:26:35Z
last-modified: 2021-01-25T20:59:03Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-EG165-RIPE
org-name:    EasySolutions GmbH
country:    AT
org-type:    LIR
address:    Gugenedt 2
address:    4741
address:    Wendling
address:    AUSTRIA
phone:     +43720900100
admin-c:    CA9714-RIPE
tech-c:     CA9714-RIPE
abuse-c:    AR60521-RIPE
mnt-ref:    mnt-at-easysolutions-1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-at-easysolutions-1
created:    2020-06-19T07:20:23Z
last-modified: 2020-12-16T13:22:25Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Christian Aichinger
address:    Gugenedt 2
address:    4741
address:    Wendling
address:    AUSTRIA
phone:     +43720900100
nic-hdl:    CA9714-RIPE
mnt-by:     mnt-at-easysolutions-1
created:    2020-06-19T07:20:22Z
last-modified: 2020-06-19T07:20:22Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]