| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.84.132.40 (lg) / ec2-3-84-132-40.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:354:8428::354:8428 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  DREAMVPS AS213038

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS213038
as-name:    DREAMVPS
org:      ORG-LSSL4-RIPE
import:     from AS12400 accept ANY
export:     to AS12400 announce AS213038
import:     from AS57866 accept ANY
export:     to AS57866 announce AS213038
import:     from AS36352 accept ANY
export:     to AS36352 announce AS213038
admin-c:    LR7826-RIPE
tech-c:     LR7826-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mnt-il-lrsmart-1
created:    2020-06-24T14:26:07Z
last-modified: 2021-11-12T21:54:33Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-LSSL4-RIPE
org-name:    DREAM VPS LTD
country:    IL
org-type:    LIR
address:    Henrietta Szold 24
address:    3472207
address:    Haifa
address:    ISRAEL
phone:     +972795599110
admin-c:    LR7826-RIPE
tech-c:     LR7826-RIPE
abuse-c:    AR52078-RIPE
mnt-ref:    mnt-il-lrsmart-1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-il-lrsmart-1
created:    2019-04-12T12:03:00Z
last-modified: 2020-12-16T12:59:12Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Lee Roth
address:    Hammeginim 53
address:    3326518
address:    Haifa
address:    ISRAEL
phone:     +972795599110
nic-hdl:    LR7826-RIPE
mnt-by:     mnt-il-lrsmart-1
created:    2019-04-12T12:02:59Z
last-modified: 2019-04-12T12:02:59Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]