| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.222.218.145 (lg) / ec2-44-222-218-145.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cde:da91::2cde:da91 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  NET AS21300

as-block:    AS21281 - AS21390
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:28Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:28Z
source:     RIPE


aut-num:    AS21300
as-name:    NET
org:      ORG-AIS15-RIPE
admin-c:    EM6662-RIPE
tech-c:     EM6662-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     ACCESSNET-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2002-05-11T21:56:09Z
last-modified: 2023-11-08T19:40:25Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-IRMS1-RIPE

organisation:  ORG-AIS15-RIPE
org-name:    AccessNet International SRL
country:    RO
org-type:    OTHER
address:    Strada DEMOCRA?IEI, Nr. 28A, Constructia C1, Etaj 2, Ap. 11,
address:    Construc?ia C1, Etaj 2, Ap. 11
address:    Ploiesti
phone:     +4031 860 08 00
fax-no:     +4031 860 08 01
abuse-c:    AR21358-RIPE
tech-c:     EM6662-RIPE
admin-c:    EM6662-RIPE
mnt-by:     ACCESSNET-MNT
mnt-ref:    ACCESSNET-MNT
created:    2009-12-07T16:27:31Z
last-modified: 2022-12-22T12:51:06Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Eduard Munteanu
address:    Bvd. Mircea Eliade, nr. 18
address:    Eliade Tower, et. 7
address:    Sector 1
address:    Bucuresti, Romania
phone:     +4031 860 08 00
fax-no:     +4031 860 08 01
nic-hdl:    EM6662-RIPE
mnt-by:     ACCESSNET-MNT
created:    2011-04-01T08:09:17Z
last-modified: 2011-04-01T08:18:16Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]