| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.234.252.109 (lg) / ec2-3-234-252-109.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ea:fc6d::3ea:fc6d (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  KAINAR-AS AS212999

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-28T07:56:37Z
last-modified: 2020-10-28T07:56:37Z
source:     RIPE


aut-num:    AS212999
as-name:    KAINAR-AS
org:      ORG-TK123-RIPE
import:     from AS9198 accept ANY
export:     to AS9198 announce AS212999
import:     from AS42770 accept ANY
export:     to AS42770 announce AS212999
admin-c:    AN32127-RIPE
tech-c:     AN32127-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-NETART
created:    2020-07-02T14:00:38Z
last-modified: 2020-11-16T17:56:58Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-NGs2-RIPE

organisation:  ORG-TK123-RIPE
org-name:    TOO Kainar-AKB
org-type:    OTHER
address:    Medeu 1
address:    Taldykorgan, Kazakhstan
abuse-c:    AR60577-RIPE
mnt-ref:    MNT-NETART
mnt-by:     MNT-NETART
created:    2020-07-01T16:34:58Z
last-modified: 2020-07-01T16:34:58Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Anton Nesterenko
address:    Akyn Sara str. 137, in Taldykorgan, Republic of Kazakhstan
address:    KZ
phone:     +7 705 602 7885
nic-hdl:    AN32127-RIPE
mnt-by:     KNIC-MNT
created:    2020-06-02T09:46:48Z
last-modified: 2020-06-02T09:46:48Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]