| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.176.43 (lg) / ec2-3-238-176-43.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:b02b::3ee:b02b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  KAR-TEL-AS AS21299

as-block:    AS21281 - AS21390
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:28Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:28Z
source:     RIPE


aut-num:    AS21299
org:      ORG-KL166-RIPE
as-name:    KAR-TEL-AS
descr:     Almaty, Republic of Kazakhstan
import:     from AS2854 accept ANY
import:     from AS202293 accept AS202293
import:     from AS3216 accept ANY
import:     from AS5434 accept ANY
import:     from AS8393 accept AS8393
import:     from AS8430 accept AS8430
import:     from AS9198 accept ANY
import:     from AS13082 accept AS13082
import:     from AS15736 accept AS15736
import:     from AS33878 accept AS33878
import:     from AS33959 accept AS33959
import:     from AS51979 accept AS51979
import:     from AS57731 accept ANY
import:     from AS6704 accept ANY
import:     from AS60186 accept AS60186
import:     from AS209416 accept AS209416
import:     from AS48716 accept AS48716
import:     from AS44256 accept AS-PS-PEERS
import:     from AS48716 accept AS-PS-PEERS
import:     from AS206528 accept AS206528
import:     from AS212940 accept ANY
export:     to AS60186 announce ANY
export:     to AS202293 announce ANY
export:     to AS2854 announce AS-ORBITA-PLUS
export:     to AS3216 announce AS-ORBITA-PLUS
export:     to AS5434 announce AS-ORBITA-PLUS
export:     to AS8393 announce AS-ORBITA-PLUS
export:     to AS8430 announce AS-ORBITA-PLUS
export:     to AS9198 announce AS-ORBITA-PLUS
export:     to AS13082 announce AS-ORBITA-PLUS
export:     to AS15736 announce AS-ORBITA-PLUS
export:     to AS33878 announce ANY
export:     to AS33959 announce ANY
export:     to AS6704 announce ANY
export:     to AS51979 announce ANY
export:     to AS44256 announce ANY
export:     to AS212940 announce ANY
default:    to AS21299
admin-c:    AP27236-RIPE
tech-c:     AP27236-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ORBITA-PLUS-MNT
mnt-by:     kz-ipnet-kar-tel-1-mnt
created:    2002-01-11T13:51:44Z
last-modified: 2021-12-30T21:10:40Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-KL166-RIPE
org-name:    Kar-Tel LLC
country:    KZ
org-type:    LIR
address:    st. Kadergaly Galairy 2
address:    010010
address:    Astana
address:    KAZAKHSTAN
phone:     +77273500606
admin-c:    KL3551-RIPE
tech-c:     KL3551-RIPE
abuse-c:    AR33409-RIPE
mnt-ref:    kz-ipnet-kar-tel-1-mnt
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     kz-ipnet-kar-tel-1-mnt
created:    2015-09-04T15:41:30Z
last-modified: 2020-12-16T13:03:27Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Artyom Pilipenko
address:    st. Kadergaly Galairy 2
phone:     +77273500606
nic-hdl:    AP27236-RIPE
mnt-by:     kz-ipnet-kar-tel-1-mnt
created:    2017-04-07T04:22:24Z
last-modified: 2017-04-07T04:22:24Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]