| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.75.52 (lg) / ec2-3-239-75-52.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:4b34::3ef:4b34 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TomaNet AS212974

as-block:    AS207421 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS212974
as-name:    TomaNet
org:      ORG-TS538-RIPE
import:     from AS5578 accept ANY
export:     to AS5578 announce AS212974
import:     from AS38949 accept ANY
export:     to AS38949 announce AS212974
admin-c:    AA36290-RIPE
tech-c:     AA36290-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mnt-sk-tomanet-1
created:    2020-07-07T14:25:09Z
last-modified: 2020-07-07T14:25:09Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-TS538-RIPE
org-name:    TomaNet s.r.o.
country:    SK
org-type:    LIR
address:    Sportov 160/9
address:    93002
address:    Vieska
address:    SLOVAKIA
phone:     +421 903244953
admin-c:    AA36290-RIPE
tech-c:     AA36290-RIPE
abuse-c:    AR60579-RIPE
mnt-ref:    mnt-sk-tomanet-1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-sk-tomanet-1
created:    2020-07-02T07:49:11Z
last-modified: 2020-12-16T12:26:38Z
source:     RIPE # Filtered

role:      admin
address:    Sportov 160/9
address:    93002
address:    Vieska
address:    SLOVAKIA
phone:     +421 903244953
nic-hdl:    AA36290-RIPE
mnt-by:     mnt-sk-tomanet-1
created:    2020-07-02T07:49:10Z
last-modified: 2020-07-02T07:49:10Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]