| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.209.138 (lg) / ec2-3-236-209-138.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:d18a::3ec:d18a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SERGIOB AS212963

as-block:    AS207421 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS212963
as-name:    SERGIOB
org:      ORG-SBR3-RIPE
sponsoring-org: ORG-CR158-RIPE
mp-import:   afi any.unicast from AS34927 accept ANY
mp-export:   afi any.unicast to AS34927 announce AS212963
mp-import:   afi any.unicast from AS34872 accept ANY
mp-export:   afi any.unicast to AS34872 announce AS212963
admin-c:    SBR39-RIPE
tech-c:     SBR39-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SERVPERSO-MNT
mnt-by:     Sergio-MNT
created:    2021-12-23T11:49:56Z
last-modified: 2022-10-11T17:07:28Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SBR3-RIPE
org-name:    Sergio Bejarano Romero
country:    ES
org-type:    OTHER
address:    Avenida de Jerez 46, 41749, El Cuervo de Sevilla, Spain
abuse-c:    ACRO45371-RIPE
mnt-ref:    SERVPERSO-MNT
mnt-ref:    Sergio-MNT
mnt-ref:    vissado-mnt
mnt-by:     SERVPERSO-MNT
mnt-by:     Sergio-MNT
created:    2021-12-21T01:29:40Z
last-modified: 2022-12-01T17:25:17Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Sergio Bejarano Romero
address:    Avenida de Jerez, 46
phone:     +34622303174
nic-hdl:    SBR39-RIPE
mnt-by:     Sergio-MNT
created:    2021-12-13T16:13:47Z
last-modified: 2021-12-13T16:13:47Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]