| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.227.251.94 (lg) / ec2-3-227-251-94.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e3:fb5e::3e3:fb5e (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  AWNET AS212933

as-block:    AS207421 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS212933
as-name:    AWNET
org:      ORG-SBCT1-RIPE
import:     from AS44141 accept ANY
export:     to AS44141 announce AS212933
import:     from AS205541 accept ANY
export:     to AS205541 announce AS212933
import:     from AS210806 accept ANY
export:     to AS210806 announce AS212933
admin-c:    AW6886-RIPE
tech-c:     AW6886-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mnt-fr-etanetwork-1
created:    2020-07-14T11:02:50Z
last-modified: 2021-12-06T11:12:38Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SBCT1-RIPE
org-name:    Strong Blue Conseil & Telecom SASU
org-type:    LIR
address:    16 avenue de l'Europe
address:    67300
address:    Schiltigheim
address:    FRANCE
country:    FR
phone:     +33972307900
admin-c:    AW6886-RIPE
tech-c:     AW6886-RIPE
abuse-c:    AR62641-RIPE
mnt-ref:    mnt-fr-etanetwork-1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-fr-etanetwork-1
created:    2021-03-09T10:44:50Z
last-modified: 2021-08-18T08:35:00Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Arnaud Willem
address:    16 avenue de l'Europe
address:    67300
address:    Schiltigheim
address:    FRANCE
phone:     +33972307900
nic-hdl:    AW6886-RIPE
mnt-by:     mnt-fr-etanetwork-1
created:    2021-03-09T10:44:50Z
last-modified: 2021-03-09T10:44:50Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]