| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 107.21.85.250 (lg) / ec2-107-21-85-250.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6b15:55fa::6b15:55fa (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TIMEHOST-AS AS212913

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS212913
as-name:    TIMEHOST-AS
org:      ORG-FHMI1-RIPE
import:     from AS35196 accept ANY
export:     to AS35196 announce AS212913
import:     from AS50113 accept ANY
export:     to AS50113 announce AS212913
admin-c:    FHMI2-RIPE
tech-c:     FHMI2-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     NETWORK-SUPPORT-MNT
created:    2020-07-17T12:20:41Z
last-modified: 2021-12-30T08:43:24Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-IML25-RIPE

organisation:  ORG-FHMI1-RIPE
org-name:    FOP Hornostay Mykhaylo Ivanovych
org-type:    OTHER
address:    Ivana Pulyuya St, 32-1-129
address:    79071 Lviv
address:    Ukraine
abuse-c:    FHMI2-RIPE
mnt-ref:    IP-RIPE
mnt-by:     IP-RIPE
created:    2019-07-08T20:09:57Z
last-modified: 2019-07-09T05:12:44Z
source:     RIPE # Filtered

role:      FOP Hornostay Mykhaylo Ivanovych
address:    Ivana Pulyuya St, 32-1-129
address:    79071 Lviv
address:    Ukraine
abuse-mailbox: admin@time-host.net
admin-c:    MH17927-RIPE
tech-c:     MH17927-RIPE
nic-hdl:    FHMI2-RIPE
mnt-by:     IP-RIPE
created:    2019-07-08T20:09:58Z
last-modified: 2019-07-08T20:09:58Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]