| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.231.244.12 (lg) / ec2-34-231-244-12.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22e7:f40c::22e7:f40c (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ENTER-ASN AS212908

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS212908
as-name:    ENTER-ASN
org:      ORG-ET76-RIPE
import:     from AS42739 accept ANY
export:     to AS42739 announce AS212908
import:     from AS39499 accept ANY
export:     to AS39499 announce AS212908
admin-c:    HA3711-RIPE
tech-c:     HA3711-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-HAWE
created:    2020-07-20T07:25:46Z
last-modified: 2020-11-16T17:56:52Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-FSZO2-RIPE

organisation:  ORG-ET76-RIPE
org-name:    Enter T&T Sp. z o.o.
org-type:    OTHER
address:    Enter T&T Sp. z o.o.
address:    Ul. Pl. Wladyslawa Andersa 7
address:    61-894 Poznan
abuse-c:    AET31-RIPE
mnt-ref:    MNT-HAWE
admin-c:    HA3711-RIPE
tech-c:     HA3711-RIPE
mnt-by:     MNT-HAWE
mnt-by:     MNT-FONE
created:    2020-07-15T13:20:12Z
last-modified: 2020-07-20T07:13:18Z
source:     RIPE # Filtered

role:      HAWE-ADMIN
address:    ul.Bulgarska 65 60-320 Poznan
phone:     +48 61 861 49 35
abuse-mailbox: abuse@hawetelekom.com
org:      ORG-FSZO2-RIPE
admin-c:    PP6380-RIPE
tech-c:     PP6380-RIPE
admin-c:    MW10021-RIPE
tech-c:     MW10021-RIPE
admin-c:    SK14108-RIPE
tech-c:     SK14108-RIPE
admin-c:    BL7290-RIPE
tech-c:     BL7290-RIPE
nic-hdl:    HA3711-RIPE
mnt-by:     MNT-FONE
mnt-by:     MNT-HAWE
created:    2016-10-13T09:20:11Z
last-modified: 2020-06-05T08:23:42Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]