| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.239.152.207 (lg) / ec2-34-239-152-207.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22ef:98cf::22ef:98cf (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  moneroj-ca AS212906

as-block:    AS207421 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS212906
as-name:    moneroj-ca
org:      ORG-MS628-RIPE
import:     from AS50673 accept ANY
export:     to AS50673 announce AS212906
import:     from AS41441 accept ANY
export:     to AS41441 announce AS212906
admin-c:    MA23751-RIPE
tech-c:     MA23751-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MA
created:    2020-07-20T09:07:58Z
last-modified: 2020-12-08T10:48:04Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-MS628-RIPE
org-name:    Moneroj s.r.o.
country:    CZ
org-type:    LIR
address:    Bozetechova 2
address:    61200
address:    Brno
address:    CZECH REPUBLIC
phone:     +420910127196
admin-c:    VV4313-RIPE
tech-c:     VV4313-RIPE
abuse-c:    AR55580-RIPE
mnt-ref:    mnt-cz-moneroj-1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-cz-moneroj-1
created:    2019-09-12T13:32:34Z
last-modified: 2020-12-16T12:54:37Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Moneroj Admin
address:
nic-hdl:    MA23751-RIPE
mnt-by:     MA
created:    2020-07-23T12:58:04Z
last-modified: 2020-07-23T12:58:04Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]