| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.229.142.104 (lg) / ec2-3-229-142-104.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e5:8e68::3e5:8e68 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  mirea86 AS212899

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-28T07:56:37Z
last-modified: 2020-10-28T07:56:37Z
source:     RIPE


aut-num:    AS212899
as-name:    mirea86
org:      ORG-MIRE1-RIPE
import:     from AS2848 accept ANY
export:     to AS2848 announce AS212899
import:     from AS8592 accept ANY
export:     to AS8592 announce AS212899
admin-c:    DM9397-RIPE
tech-c:     DM9397-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MSUNET-MNT
created:    2020-07-21T07:08:20Z
last-modified: 2020-11-16T17:56:51Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-MSUN1-RIPE

organisation:  ORG-MIRE1-RIPE
org-name:    State Educational Institution of Higher Professional Education "Moscow State Institute of a Radio engineering, Electronics and Automatics" (MIREA)
org-type:    OTHER
address:    MIREA
address:    Vernadskogo 78
address:    119454
address:    Moscow
address:    Russian Federation
phone:     +7 499 7399505
phone:     +7 495 9874717
admin-c:    KKG1-RIPE
tech-c:     MMSI2-RIPE
abuse-c:    MMSI2-RIPE
mnt-ref:    INFR-MNT
mnt-ref:    MIREA-MNT
mnt-by:     INFR-MNT
created:    2018-08-08T10:10:07Z
last-modified: 2018-08-08T10:13:12Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Dmitry Myakoshin
address:    86, Vernadskogo prosp.
address:    119571 Moscow
address:    Russia
phone:     +7 499 6008228
nic-hdl:    DM9397-RIPE
mnt-by:     MSU-MNT
created:    2011-06-23T12:13:31Z
last-modified: 2020-07-09T11:14:40Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]